Doorkijk 2017

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Zwartgrijs geaderd
Brazilië
Een groezelige, zwartgrijze speksteen, weinig aansprekend en tamelijk plat. Geen steen die me diep raakt, maar toch…… Ik koop hem en laat hem vervolgens in een hoekje van mijn atelier verstoffen. Dan breekt er een dag aan van grote schoonmaak; opruiming van geest en werkruimte. Vandaag gaat de deur naar het verleden op slot terwijl de poort naar de toekomst open gaat. Ik bestudeer een voorraad oude stenen en stuit op de ‘grijze’ en plotseling doet hij wèl een beroep op me. Een nieuw avontuur begint.

Inspiratie is een inzicht of beeld of gedachte dat je krijgt.
Dat is geen verdienste, maar een kostbaar cadeau.
Jouw enige verdienste is dat je je open stelt
En dat je functioneert als doorgeefluik.' Krisnamurti

De spleet ontstaat door gebruik te maken van de gelaagdheid en kleurnuances in mijn steen. In een warreling van gebogen aders die ik als leidraad voor een curve gebruik komt vanuit het niets een kaarsrechte streep tevoorschijn. Een storend element of een uitdaging? De steen kiest: ‘dit wordt jouw opening om naar de toekomst te kijken’. Mijn credo: ‘samenhang tussen organische en geometrische vormen’, dient zich spontaan aan en er gaat inderdaad een venster open. Openingen zijn voor mij ultieme overgangsvormen waardoor je andere werelden binnentreedt.

Kleine Tuimelaar 2017

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Sodaliet
Blue Royal
Peru / Andes
Ruim 8 jaar geleden kreeg ik van een goede vriend van mijn schoonvader een fantastisch cadeau. Ik mocht van hem een steen uitkiezen die ik op dat moment, de mooiste óóit vond. Hij stelde echter een voorwaarde: het zou een beeld moeten worden waarin hij ‘iets’ zou kunnen herkennen en waar ìk affiniteit mee had. Tijdens gezamenlijke etentjes wisselden we onze ideeën uit en na intensief overleg kozen we voor een dolfijn. Die hoefde voor Dick niet anatomisch verantwoord te zijn, een geabstraheerde vorm was voor hem prima. Dat vond hij bovendien beter bij mij passen.
De steen, een prachtig stuk sodaliet, diepblauw met grijs en gróót!, werd gekocht. Toen fanatiek aan het kappen geslagen. Tot het moment dat onze vriend zijn vrouw verloor en hij zelf niet lang daarna, ook overleed. Vanaf dat moment lukte het beeldhouwen niet meer, ik was er met mijn gedachten niet bij. Ik maakte fouten en wist niet hoe deze op te lossen. Verdrietig en aangeslagen door hun overlijden lukte het me niet goed meer om aan deze Royal Blue verder te werken. Daarom legde ik de steen terzijde in de hoop dat ik na mijn rouwperiode, er ooit weer eens aan zou kunnen beginnen.

Nu is het 2016. In een euforische stemming heb ik zojuist het ‘Hemelmeesje’ voltooid; tijd om aan een andere steen te beginnen. Ik bedenk dat ik nòg wel een keer in onyx wil werken, maar loop vervolgens naar het stenenrek om daar mijn aangehakte dolfijn tevoorschijn te halen. Ik stem me af op de trilling van deze ‘engel van de oceaan’ en ontdek dat ik over het verdriet heen ben. Als de steen op mijn bok ligt, doe ik een nare ontdekking. De fout van destijds blijkt namelijk een volslagen verkeerd gevormde staart. Dat gaat een uitdaging worden! Het gekke is dat ik er vreselijk veel moeite mee heb om een acceptabel exemplaar te kappen en ik verdiep me daarom in de anatomie van dolfijnen. Pas als een HakHokmaatje me op het juiste denkspoor zet, kan ik weer vooruit. Ik lees ‘en passant’ ook het eea over de spirituele betekenis van dit prachtige zeezoogdier en voel dat het goed is dat de dolfijn juist nu wéér op mijn levenspad komt.

Een aantal jaren terug heb ik het voorrecht gehad om in Cuba met een dolfijn, Floppy genaamd, te mogen zwemmen. Alleen wij met zijn tweeën in het water, geen inmenging van anderen. Bij onze eerste kennismaking omhulde zij me met haar universele liefde en compassie. Ze nam ze al mijn verdriet en zorgen over, want dat is wat de energie van dolfijnen met ons mensen doet als we zo dicht bij hen in de buurt zijn. Floppy drukte me met mijn neus op onverwerkte ervaringen en emoties en daagde me uit om die los te laten en voor liefde, zachtheid en overgave te kiezen.
Er ging een volkomen nieuwe wereld voor me open toen ons hogere bewustzijn werd gebundeld. Met haar helende glimlach en zachte strelingen maakte ze me duidelijk dat ik er nooit meer alleen voor zou staan. Maar toen zwom ze weg!
Gelukkig slechts voor heel even, want daarna betrok zij me in haar spel, maakte de mooiste buitelingen om me heen en heette me welkom in haar vloeibare waterwereld. Spelend als twee vrolijke kinderen dartelden we rond. Ik mocht me aan haar rugvin vasthouden en ze sleepte me mee door ‘t koelblauwe water. Hoewel Floppy mij met een noodgang vooruit trok was ik geen moment bang, voelde me volkomen veilig in háár element en kon me overgeven aan haar zorgzame vriendschap.

Dolfijnen hebben de mens altijd gefascineerd. De dolfijn is het symbool van Apollo en een gezel van Poseidon / Neptunus. De oudste muurschildering waarop ze zijn afgebeeld is te vinden in Knossos, op Kreta. Ze worden vaak als heilige wezens beschouwd; altruïstisch, speels, intelligent, communicatief en begiftigd met de levenskracht van de oceanen. Dolfijnen halen vaak de meest acrobatische toeren uit. Je ziet hierin hun vermogen om uit hun eigen element –water– te breken en te dansen in een ander element: de lucht. De ware aard van de dolfijn is opgeslagen in zijn spel, harmonieuze bewegingen, opgewektheid, en in zijn geluksgevoel, dat hij ook aan anderen (dier èn mens) doorgeeft. Dolfijnen zijn natuurgenezers en beschermers van het licht op planeet aarde. Het zijn hoog geëvolueerde wezens die zich in verschillende dimensies kunnen begeven. Dolfijnen, ook wel de ‘engelen van de oceanen’ genoemd, leven in harmonische eenheid met elkaar en vanuit een onvoorwaardelijke liefde.

Door het kappen en bijsturen verliest de steen helaas veel van zijn oorspronkelijke gewicht. Maar het eindresultaat is een snoezige baby dolfijn op ware grootte en met het juiste gewicht. En als het beeld helemaal klaar is hoef ik niet lang na te denken over een sokkel. Want ooit lastte een vriend een ringvormig element waarin ik een ontluikende bloesemknop wilde plaatsen. Helaas brak een groot stuk van dat beeld af en moest ik er een ander voetstuk voor bedenken. Maar die overgebleven ring past gelukkig perfect bij mijn speelse dolfijn. Ze mag hier voortaan altijd doorheen springen.

De kleine tuimelaar is eindelijk voltooid in 2017.

Knap Uiltje 2017

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Springstone
Zimbabwe
In de vrijdaggroep van Het HakHok beginnen een aantal deelnemers, vrijwel gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar, op zekere dag een uil te beeldhouwen. Het is grappig om te zien hoe divers de verschillende eindresultaten er uitzien. We spreken af om in 2017 te proberen allemaal een uiltje te k(n)appen. Omdat ik dit jaar heel veel beelden tegelijk onder handen heb kies ik ervoor om gebruik te maken van een bestaand object ‘Tastvorm’ dat in 2011 het levenslicht zag.

Dit is de filosofie van toen: ‘Tasten, aftasten, is sensueel. Ik houd van plastische vormen, die door de natuur gestreeld zijn. Hun glanzende glooiing verkregen door de krachten van water en wind zoals de galets op de stranden van Bretagne. We komen altijd weer met kilo's keien thuis die rond werden geslepen door het zand en de branding. Vormen die je in je zakken stopt om ze na te kunnen voelen. De zinnelijke combinatie van visuele en tactiele waarneming.’ In ‘Tastvorm’ zijn de contouren van een vogel te herkennen. Anno 2017 wordt het beeldje dan ook omgevormd naar een aandoenlijk klein uiltje.

De uil komt als symbool in diverse culturen voor. In sommige tradities heeft de betekenis van uilen te maken het voorzien van de dood. In bijna alle gevallen gaat echter om de vooraankondiging van een symbolische dood. Er komt een overgang in het leven. Er gaan belangrijke veranderingen plaatsvinden. Dat wij hem vooral kennen als teken van wijsheid en kennis is te danken aan de Grieken. Daar kiest Pallas Athene de uil als een van haar symbolen. Zij is zelf de godin van lucht, wijsheid, kunst, krijgskunst en vrede. Athene en de uil worden met elkaar vergeleken omdat ze beide prachtige ogen hebben. Maar omdat de uil een nachtdier is, wordt hij ook vaak geassocieerd met duisternis en dood. In de hiërogliefen van de Egyptenaren zien we o.a. een uil in het woord ‘dood’. In het sjamanisme komt een uil - ook wel ‘nachtarend’ genoemd - vaak voor als totem- of medicijndier. Hij wordt hier gezien als symbool voor de magie van het leven en de boodschapper van voortekens. Uilen vormen de verbinding tussen de onzichtbare (donkere) wereld en die van het licht. Een uil is één met zijn eigen schaduw, een symbool voor de maan en de nacht.

Viertal 2017

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Mintgroen
China
Tweeduizendzeventien is een jaar van grote gebeurtenissen in ons gezin. Eerst het huwelijk van onze zoon en daarna de geboorte van ons zevende kleinkind. Oliver komt de positie van zijn broertje en van zijn grote neef in Curaçao, versterken ten opzichte van al onze kleindochters.
Ik verbeeld de aanstaande veranderingen in het gezinnetje van onze jongste dochter en schoonzoon. Op verzoek van de jonge moeder kies ik een steen in haar lievelingskleur, mint. Deze keuze beperkt wel mijn mogelijkheden want ik moet het object vormgeven in een superzachte steen, niet mijn favoriete materie. Gedurende de 9 maanden van de zwangerschap groeit Oliver in Lisettes buik en onder mijn handen. Zowel fysiek als artistiek krijgt het knulletje zijn definitieve vorm.

Pikorua (verbonden levens) 2017

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Wit, transparant
Spanje
Zo’n kleine maand geleden werden we blij verrast door de mededeling dat onze zoon en zijn maatje zouden gaan trouwen. Die verrassing zat hem vooral in het feit dat dit huwelijk op uiterst korte termijn ging plaatsvinden. Ook de invitatie om een van de getuigen voor mijn zoon te zijn, verraste me. Ik vind het een grote eer om op deze wijze uiting te kunnen geven aan de vreugde en trots dat zij er voor hebben gekozen om samen verder te gaan. We zijn erg blij met onze nieuwe schoondochter die in een korte tijd een grote plek in ons hart veroverd heeft.

In plaats van een levensloop voor te dragen, sprak ik mijn zoon wel even ‘vermanend’ toe: ’had je me nou niet iets langer de tijd kunnen geven?’.

Zoals altijd maak ik voor bijzondere gelegenheden in het leven van onze geliefden, een sculptuur. Nog nooit eerder moest dit op zo’n korte termijn gerealiseerd worden, maar…. het is gelukt! De ontstaansgeschiedenis en betekenis van dit beeld wil ik graag wat nader toelichten.

Toen zoonlief terugkwam van een reis naar Nieuw-Zeeland, bracht hij voor hen beiden een schitterende hanger van inlandse jade mee: de zogenaamde ‘Koru’, meer bepaald een ‘Pikorua’. Het woord ‘Koru’ komt uit de taal van de Maori’s en is hèt symbool van Nieuw-Zeeland. Het stelt een nieuw, nog opgerold blad van de zilvervaren voor en is geïnspireerd op symbolen van leven en groei.

‘Pikorua’ is het Maori woord voor oneindigheid en symboliseert de kracht en schoonheid van een voortdurende, blijvende vriendschap en verbonden levens. Het woord is gebaseerd op de verwevenheid van de bladeren van de ‘Pikopiko’ varen. Het betekent de geestelijke fusie van twee personen tot in eeuwigheid.

Hoewel mensen in hun leven verschillende paden kunnen bewandelen, zullen zij middels de ‘Pikorua’ altijd verbonden blijven en naar elkaar terugkeren. De ‘Pikorua’ in het Engels: ‘Twist’, vertegenwoordigt levenspad en eeuwigheid. Beiden weergegeven in de vorm van wendingen. Iedere draaiing van de ‘Twist’ staat voor de levenspaden van twee individuen, ongeacht wat er met elk van hen gebeurt zij zullen altijd opnieuw met elkaar verbonden worden want de ‘Pikorua’ heeft geen eindpunt.

Geïnspireerd door deze schitterende symboliek van de ‘Pikorua’ besloot ik om een groot exemplaar als bruiloftsgeschenk het bruidspaar uit steen te kappen. Ik koos voor een transparante witte albast omdat de symboliek van de kleur wit prima aansluit bij die van de ‘Pikorua’. Wit is de kleur van het pure licht, het is helder en vrij van smetten. Deze onbonte tint wordt vooral geassocieerd met zoeken naar het reine, het zuivere en naar blijdschap, tederheid en liefde.

Aan de onderkant van de steen is een zweem van bruine tinten zichtbaar. Deze kleur spoort je aan om in een relatie ‘geaard’ te blijven. Geaard zijn wil zeggen dat je, zowel naar lichaam als geest, goed contact maakt met de aarde. Want dàn ben je echt in balans; het toverwoord in elke liefdesband.

Als je samen zorgdraagt voor de balans tussen geven en nemen, tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid, tussen controle en vrijheid dan kan een verbond zich verder ontwikkelen en verdiepen.


Vurig (wervelende vlammen) 2016

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Kalksteen
Beige gemêleerd
Onbekend
Op verzoek van een beeldhouwvriend, maak ik voor een relatie van hem een klein object. Hij vertelt me dat de man voor wie het bestemd is, een gasinstallateur is die tevens handelt in kachels, centrale verwarmingsinstallaties en aanverwante producten. Het lijkt me toepasselijk om een sculptuur te maken dat refereert aan zijn werk. Ik kies dus voor het thema ‘vuur en vlam’. Al kappend verdiep ik me in diverse symbolische betekenissen van dit onderwerp. ‘De vlam die zichzelf verteert om voor een ander de weg te verlichten’ en ook: ‘Vuur is een reinigende vlam die alle onbruikbare overbodigheden verbrandt’ vind ik mooie metaforen om mee aan de slag te gaan.

Gaandeweg het wordingsproces ontstaat er uit één grote vlam een bundel van drie knetterende vonken. Ik leer dat een vlam die in drieën gespleten is, erg zeldzaam blijkt te zijn. Het staat in het christendom bekend als een uiterst gelukkig teken met als bijbehorende symboliek:
- Vlam: het Woord gaat als een lopend vuur
- Vlam: liefde en warmte worden doorgegeven
- Vlam: vuur verlicht de donkere plekken in ons leven

De steen die op het eerste gezicht alleen maar saaie, witte materie lijkt te zijn, ontpopt zich tijdens het schuren en polijsten tot een fraaie kalksteen met meanderende vlammen. De vlamtekening is gevormd door minuscule fossielen die over het oppervlak lijken te dansen.

Pas als mijn opdracht voltooid is kom ik er achter dat het bedrijf waarvoor ik dit beeldje maak, 3 naar rechts waaiende vuurtongen in haar logo voert. Een prachtig toeval. Ik hoop dat het een mooie plek zal krijgen en dat veel mensen ervan kunnen genieten.

Zwaan 2016

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Bruin, karamel, champagne
Spanje
Een dierbare collega-beeldhouwer besluit om zijn klopper en beitels aan de wilgen te hangen. Op een vochtige, koude novemberavond nemen we, als vakgenoten afscheid van elkaar. Frans gaat zich verdiepen in totaal andere vormen van creativiteit en neemt afstand van gereedschap en materie. De bruine albast waaraan hij tot voor kort gewerkt heeft blijft in het atelier achter. ‘Kijk maar wat je er mee wil doen’ is zijn boodschap en dat doe ik heel graag. We hebben altijd een bijzondere relatie gehad. Niet alleen omdat we allebei onze beroepsopleiding op Middeloo hebben gevolgd, maar vooral ook vanwege onze spirituele band. Ik vind het een grote eer om zijn geesteskind te mogen voltooien en besef dat het de tweede maal in korte tijd is dat ik mijn eigen visie mag geven op de imaginatie van een ander.

Mijn vriend had een liggend beeld in gedachten maar als ik contact maak met zijn steen voel ik een sterke behoefte om deze verticaal te gaan bewerken. Onmiddellijk springen subtiele contouren van een watervogel in het oog en hoe ik de albast ook wend of keer, het dier blijft prominent aanwezig. Het oorspronkelijke, non-figuratieve object laat zich makkelijk omvormen en ondergaat een ware metamorfose. Onder mijn handen verandert het steeds meer in een bruine zwaan die oprijst uit het water. Al kappend en raspend zingt de anorganische albast nu zijn zwanenzang. Ik ga vanavond op zoek naar de symboliek van de Zwaan.

‘Zwanen worden beschouwd als dragers van zielen, en zijn vaak het doel van gedaanteveranderingen’ lees ik.

Frappant hoe toepasselijk deze stelling op het actuele proces is! Het inspireert me en het lijkt alsof Zwaan me op haar vleugels meeneemt. De Zwaan staat voor gratie, zuiverheid en liefde en is de boodschapper van de ziel. Twee elementen: water en lucht komen samen in Zwaan die zich in beide even elegant beweegt. In de westerse wereld- beschouwing staat het water voor gevoelsleven en de lucht voor verstand en onze geesteskracht. Als je gevoel en verstand kunt verbinden ben je in evenwicht. Ook in andere culturen heeft deze vogel een diepere betekenis.
Bij de Kelten is de zwaan een heilig dier. In hun sprookjes zijn zwanen boodschappers van de goden.
In de Hindoe mythologie van India staan zwanen met hun magische muziek, die door de vleugels wordt gemaakt, voor het in- en uitademen van de heilige levensadem.
Bij de Indianen brengt Zwaan tijden van transformatie, veranderde staten van bewustzijn en ontwikkeling van de intuïtieve vermogens. De kracht van Zwaan geeft vaardigheden om in de toekomst te kijken. Zij leert de mensen de Droomtijd binnen te gaan en één te zijn met alle bewustzijnsniveaus om zó heling en transformatie van leven te aanvaarden en zich over te geven aan de kracht en bescherming van de Grote Geest. Zwaan is óók de totem van het kind, de dichter, de dromer en de mysticus. Zij kan de verschillende dimensies en werelden met elkaar verbinden. Affirmatie: " Ik ontvouw NU de kracht van mijn ziel en volg mijn intuïtie.”

Het coloriet van deze albast bestaat uit een mengeling van allerlei tinten, variërend van donkerbruin tot champagne.
Bruin is een heel complexe lichtnuance. Haar betekenis verschilt naargelang schakering en intensiteit. Bruin is op de eerste plaats de kleur van de grond en dus aardgebonden. Hij staat voor geborgenheid en eenvoud, is vertrouwen- wekkend, eerlijk, bescheiden en nobel. Bruin is vooral de kenmerkende tint van de aarde en alle krachten die zij voortbrengt; oorzakelijke vermogens en instinctieve wijsheid. Een warm goudbruin kan duiden op sterk geworteld zijn in Moeder Aarde en kan eveneens wijzen op nieuwe fundamenten. Warm bruin is de kleur van de verzorger, de koesteraar en attendeert ons op een overvloed aan lichamelijke energie en oerkracht. Donkerbruin is de kleur van praktische en instinctieve wijsheid. Glanzend bruin en bruinrood staan voor: vitaliteit, levendigheid, warmte. Omdat bruin zó aards is heeft het geen tegenkleur nodig. Hooguit een vleugje oranje om de boel wat op te fleuren. Al de genoemde tinten zijn in deze steen vertegenwoordigd, zèlfs de kleur van ons koningshuis!

Rode Wouw 2016

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Koraalkalksteen / Belgisch 'marmer'
Rouge royal
België
De rode wouw (Milvus milvus) is volgens kenners de elegantste van alle grote roofvogels. Met vleugels, in een ondiepe V-vorm gehouden, scheert hij over het land op zoek naar zijn prooi. De bevedering van de rode wouw kleurt als het herfstblad van een esdoorn en toont een patroon van donkere, grijze vlekken. Hij heeft lange gehoekte vlerken, een diep gevorkte staart en een vloeiende vlucht. Wij kennen de wouw als een regelmatige doortrekker en onregelmatige broedvogel. In kleine aantallen passeert hij in voor- en najaar ons land.

Terwijl ik bezig ben om het beeld ‘Rode Hemelwandelaar’ aan te hakken, stuit ik op een flinke barst. Ik kap een groot stuk van de top af maar er blijkt nòg een breuk in de steen schuil te gaan. In de ruwe contour van de scherf die er vanaf springt herken ik direct de vorm van een biddende roofvogel. Vanwege zijn dieprode kleur besluit ik het brokstuk ‘rode wouw’ te dopen.

Veertien dagen later is de tijd aangebroken om de steen verder uit te werken tot een roofvogel in beweging. Ik breng de vorm terug tot zijn essentie, daarbij gebruikmakend van wat de ruwe steen me aangeeft. Het contrast tussen gladde, gepolijste delen en de ruwe buitenkant van de steen, benadrukt het kleurige verenpak. Zo wordt tevens de stilistische vormgeving verregaand geabstraheerd.

Spiritueel: wanneer Wouw op jouw pad komt geeft hij je deze boodschap: ‘Je hebt op dit moment flexibiliteit en aanpassingsvermogen nodig om uit een bepaalde situatie in je leven te komen. Ik geef je de kracht en vaardigheid om dit te doen. Ik leer je om het meeste uit een situatie te halen met het minste verbruik van energie.’ Toepasselijk voor de fase waarin ik me momenteel bevind.

Tussenblad 2016

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Onyx
Purpura
Pakistan
Als klein meisje, zag ik vaak elfjes om me heen. Ze dartelden en zweefden tussen bomen, bloemen en planten en waren altijd vrolijk. Gelukkig was de tuin van mijn oma, waar ik de eerste zes jaren opgroeide, een èchte sprookjestuin. Berken in overvloed, mossen, klimop, moes- en fruittuinen en een grote boomgaard. Het kleine volkje had het daar geweldig naar de zin.
Toen ik groot werd en leerde dat elfen, feeën en kabouters tot een droomwereld behoorden, bleven deze wezens me nog steeds boeien. Eenmaal op de middelbare school ontdekte ik in de boekenkast van mijn ouders drie kleine boekjes: ‘the flower fairies’ van Cicely Mary Barker. Betoverende aquarellen van bloemenkinderen met liefelijke gedichtjes erbij. De beeldschone elfenkindertjes die gekleed waren als de bloemen naar wie ze vernoemd waren, zagen er precies zo uit als ik ze vroeger had gezien. Ik was euforisch want nu zag ik na al die jaren, niet alleen eindelijk ‘mijn’ elfjes weer terug maar ontdekte ik ze in boekjes die ooit van ‘Tootjes mammie’ geweest waren! Ik ervoer het als een postuum geschenk van mijn ongekende moeder. Wij deelden dus een zelfde liefde voor deze bloemenfeeën!

Deze onyx ‘purpura’ doet me denken aan de etherisch, frisgroene tinten van de lente. Het is een goede reden om dit seizoen als motief te kiezen. Kappend, raspend en polijstend voel ik de energie van natuurgeesten zich manifesteren in de steen. Elfen, nimfen, dryaden (boom- en plantgeesten) zijn entiteiten die me gedurende het proces van vormgeving, voortdurend vergezellen. Ik verdiep me in literatuur over deze wezens en stuit op het begrip ‘deva’.
Zij werken, in de hoedanigheid van bewakers van heilige plaatsen en oude bossen, veel met en voor mensen. Het is frappant dat ze vaak in mooie kristallen verblijven. Ik ben er zeker van dat deze stralende onyx er eentje herbergt.

Het woord ‘feeëriek ’ dient zich aan, een ontluikend berkenblad vormt het uitgangspunt. Ik beschouw de berk als boom van het licht en de mooiste van alle bomen. Met haar lichtgroene bladeren en witte bast vertegenwoordigt zij pure liefde.
De energie van de berk is veel dan ook veel vriendelijker dan die van een den bijvoorbeeld. Loop maar eens door een berkenbos en daarna door een bos met veel naaldbomen, je voelt meteen dat het bos met de berken een totaal andere energie uitstraalt. De berk is een mysterieuze boom zij wordt ook wel 'de Vrouwe van het woud' genoemd haar blad harmoniseert lichaam, ziel en geest.

Mijn onyx is een rechthoekige steen die zich niet zo eenvoudig laat bewerken. Hij is keihard en heeft een geometrische vorm waar ik ‘allergisch’ voor ben. Toch heb ik hem heel bewust gekozen omdat ik expres uit mijn veilige speelruimte wil stappen om mijn weerstand zien te overwinnen. Het is voor mij altijd een enorme uitdaging om zo’n ‘saaie’ rechte steen te transformeren tot een organisch object met golvende zachte vormen.
En dan volgt de verrassing! Gekozen vanwege haar frisse lentekleur blijkt de steen een keerzijde in herfsttinten te herbergen. Het wordt een ‘wisselblad’ dat alle twee de overgangsseizoenen symboliseert. Door het berkenblad schuinoplopend op een twijgachtige ‘sokkel’ te plaatsen, worden beide kanten volkomen gelijkwaardig met een voorzijde naar eigen keuze.

Metamorfose 2016

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Springstone
Zimbabwe
De dichter Ovidius is geboren op 20 maart 43 voor Chr. uit een welgestelde equitesfamilie in Sulmo, nu Sulmona in de Abruzzen, op 100 km ten oosten van Rome. Zijn beroemde geschrift ‘Metamorphosen’ bestaat uit 15 boeken met verhalen uit de Griekse mythologie, beginnend bij de schepping van de wereld en eindigend met de apotheose van Caesar.
Omdat de mensheid altijd al gefascineerd was door gedaanteverandering, ongrijpbaarheid en identiteit, koos Ovidius voor de tekst ‘Alles verandert, niets vergaat’ als subtitel en motto van zijn meesterwerk. Het bevat vertellingen waarin spectaculaire gedaanteverwisselingen aan de orde van de dag zijn. Deze verzameling van verhalen over mythische goden en figuren die steeds andere gedaantes aannemen is één grote illustratie van het gegeven dat alles in de schepping continu verandert. Het wordt voor mij de leidraad voor mijn nieuwe project.

Vanuit een bestaande sculptuur, met een deel van het menselijk lichaam als uitgangspunt (rug), zijn nieuwe vormen ontstaan. Deze voegen zich in een door mij geïnitieerde, cyclus van verandering en heruitvinden. Van de volledige gedaanteverwisseling die ze hebben ondergaan, moeten ze nog zien te herstellen.
Het oorspronkelijke beeld was een mengelmoes van onsamenhangende vlakken en structuren. Mijn interpretatie voert naar een cohesie van dynamiek, vorm en expressie, van druk naar steeds rustiger. Ik benader het object als een maagdelijke, ruwe steen. Nieuwe processen bieden me oplossingen en uiteindelijk de complete metamorfose.

Gaandeweg ervaar ik dat ik vrijer en creatiever kan kiezen wat ik voor mezelf met deze steen wil en hoe ik die energie kan benutten, zonder daar schuldgevoelens over te hebben. Het voelt als de spirituele menopauze, waar ik momenteel midden in zit; die metamorfose naar een nieuwe levensfase. De schelpvormige zijde van het beeld is een vereenvoudigde weergave van de baarmoeder die, door hormonale veranderingen, ook een metamorfose ondergaat.
Aan ‘t einde van dit scheppingsproces besef ik dat elke verandering voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie is geweest.

Transformatiespiraal 2016

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Karamel / transparant
Spanje
In de tijd dat ik deze albast kocht voelde ik de dringende behoefte om een langwerpig, slank beeld te maken. Een vorm waarbij de draaiing een grote rol zou spelen. Ik dacht, bij gebrek aan een beter woord, aan een lemniscatische spiraal die het begin van een totaal nieuwe, innerlijke wereld zou kunnen blootleggen.

Gaandeweg het vormingsproces, waarbij mijn aandacht vooral uitgaat naar wat later de kern van het beeld zal vormen, groeit het besef dat de opwaartse beweging een verandering in mij teweegbrengt. Door de rechtopstaande ‘lemniscaten’ die het hart van de steen vormen, ervaar ik evenwicht, rust en volheid.
Om de verbinding tussen hemel en aarde te benadrukken kap ik een spiraal om deze kern heen zodat een doorlopend pad ontstaat dat fungeert als inwijdingsweg naar de diepste betekenis van mijn zijn; oorsprong en terugkeer. Het voert via het aardse leven van groei en verval enerzijds en het leven tussen dood en nieuwe geboorte in de ‘andere wereld’ anderzijds, naar mijn eigen kern, mijn ziel.

Onder mijn handen ‘groeit’ het beeld waarin ik me volledig kan verliezen en dat elke dag weer opnieuw ‘geboren’ wordt. De bewegingen van de omkeerspiraal volgend onderga ik een heel scala aan ervaringen. Zoals ritmiek in de versnelling en vertraging, naar binnen en naar buiten toe.
De vlotte beweging die zich in de rechte verbinding en toenemende intensiteit in de rondingen manifesteert. De spiralen bewegen in uurwijzerzin en tegenuurwijzerzin of rechts- en linksdraaiend. Door omkeren van richting vinden voortdurend wisselingen plaats tussen het centrum- en het omgevingsgerichte. Een weg naar binnen en een pad naar buiten. Dualiteit van uitersten, die toch gelijken zijn.

De huid van de steen is intact gebleven en van alle kanten bekeken oogt het object sierlijk. Het werk wordt bovenop door de basisvorm van een geometrisch symbool bekroond: de ‘Levensbloem’. In deze sculptuur beginnend vanuit één cirkel en daarna verder geconstrueerd door middel van de vloeiende spiralen. Zij is een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het universum.
Bijna elke beschaving kent haar als een krachtig positief symbool. De levensbloemafbeelding is in eerste instantie een lege matrix, een vorm die nog ingevuld kan worden. De basisvorm is altijd rond en zal de mogelijkheid bieden om te creëren. Zo voldoet ze aan de wet van de causaliteit, van oorzaak en gevolg. Want eerst ontstaat er die ene cel en daarna pas een andere.

Hemelmeesje 2016

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Onyx
Smeralda
Pakistan
De zoektocht naar een geschikte steen vind ik zeker zo belangrijk als het kappen zelf. Ik laat me primair leiden door de contouren van het ruwe gesteente. Als de vorm, kleur en structuur me aanspreken en uitdagen ben ik klaar om ermee aan de slag te gaan.

Als ik bij de steenhandel kom, word ik helemaal vrolijk. Er is namelijk net een partij onyx binnengekomen, in betoverende nuances, die me onmiddellijk terugvoeren naar de droomwereld van mijn jeugd. Ik voel me als een kind in een snoepwinkel en kan haast niet kiezen uit al die prachtige kleuren. Een steen in de kleurvariant ‘smeralda’ smeekt me om voor hem te kiezen. Ik neem hem samen met nog twee andere mooie stukken mee naar huis en ga als eerste met deze onyx aan de slag. Door de karakteristieke trilling van dit mineraal worden frequenties verhoogd. Al kappend raak ik ‘in trance’ en wordt mijn voorstellingsvermogen sterker. In ‘n toestand van verschoven bewustzijn versmelt ik meer en meer met het kristal, ben ik niet meer zo alert en veel minder bewust van mijn omgeving.

En dan gebeurt het…twee grote brokken maken zich los van de moedersteen. Open, geode-achtige gangen bevinden zich tussen de gekleurde banden en zijn bezaaid met microkristallen. Het zijn kwetsbare aders die links en rechts allianties zijn aangegaan met dwars lopende ‘barsten’ die de onyx nu in drieën splijten. Ik ben tè fanatiek aan het kappen geslagen. De steen geeft me aan dat ik mijn aandacht, kracht, techniek en tempo aan zijn gelaagdheid moet aanpassen. Onyx zegt me dat ie geen boomblad wil worden en dat ik maar iets anders moet bedenken. Vrijwel direct voel ik wat beter bij hem past, de restvorm doet me aan een vogel denken en de kleuren bepalen: ‘ik wordt een pimpelmees’. Hij heeft immers, net als het meesje, een blauwe veeg op zijn glasachtige kop. Het nieuwe, organische onderwerp laat zich verder ontwikkelen door vereenvoudiging, waarbij alle details worden weggelaten. Gaandeweg geven rasp en vijl de prachtige kleuren van mijn steen vrij. Er ‘groeit’ nu een blauwgroen pimpelmeesje in de onyx. Een slim, temperamentvol, pluizig bolletje veren dat in de volksmond ook wel ‘hemelmees’ genoemd wordt. Het is een treffende titel voor dit beeld.

Ik ga op zoek naar de symbolische betekenis van de pimpelmees (behendigheid, geluk, waarheid en aardse oplettendheid). Deze aspecten zijn heel toepasselijk op het proces dat ik meemaak. Zijn spirituele les gaat o.a. over vaardigheden en de boodschap is dat het vaak niet zo gaat als het gepland is, soms komen er allerlei onverwachte kronkels op je pad. ‘Ga er behendig mee om’, leert het pimpelmeesje. Je weet van te voren toch niet wat je door al die 'omwegen' tegen zal komen. De acrobatische buitelaar voorspelt ons dat we met de stroom mee zullen gaan. We kunnen er dan ook maar beter zoveel mogelijk van genieten. Hoe meer weerstand je biedt, des te moeizamer alles wordt. Geef je over aan de ontwikkelingen die plaatsvinden en vertrouw er op dat alles op je levenspad aanwezig is om je liefdevol te begeleiden en verder te helpen. Pimpelmees fladdert graag met je mee jouw binnenwereld in om die samen te ontdekken en bloot te leggen.

Samen Zwanger 2015

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Galastone
India
Naast het sterven is de geboorte de grootste energetische gebeurtenis in het leven van een mens. De onstoffelijke ziel verbindt zich op dat moment definitief met het stoffelijke lichaam voor de duur van een leven. Ook zwanger zijn en leven geven is een ontwikkeling van jewelste. Een zwangerschap is oeraards en tegelijk hoogst spiritueel. Ze opent je, brengt je in contact met de diepere laag van het bestaan, verlegt je grenzen, maakt je kwetsbaar en krachtig.

Als je jezelf bewust wordt van de diepere betekenis van mens-zijn krijgt zwangerschap een geheel nieuwe inhoud.

Ouderschap heeft in diepte te maken met jezelf te openen voor de kinderen die bij je komen en de processen aan te gaan die deze kinderen je brengen en te vertrouwen dat hetgeen wat er in jouw leven gebeurt dat dat voor jou een positieve ontwikkeling zal brengen die je diep in je ziel verlangt en nodig hebt om te groeien, zonder voorwaarden te stellen.

In een periode van afwachting waarin ik fysiek niet in staat was om aan een groot beeld te werken, werd ik getroffen door de schoonheid van een paar brokjes India serpentijn. Een ervan, een fragiele scherf, was zo klein en zacht dat ik hem goed kon hanteren. Mijn ‘creatieve zwangerschap’ werd in dit miniatuur van een zwanger paar, verbeeld.

Kattenstaart 2015

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Groen -> zwart
India
Laat ik voorop stellen dat ik ‘niks met katten heb’ wat eigenlijk net zoveel wil zeggen dat ik er toch door geïntrigeerd wordt. Hoe zou dat toch komen? Enerzijds omdat ik het heel elegante wezens vind en anderzijds omdat de kat door de eeuwen heen in heel wat culturen een symboolwaarde heeft opgebouwd. Zo staan katten voor transformatie, mysterie, intelligentie, magische krachten, helderziendheid en vrouwelijke boosaardigheid etc. Die vrouwelijke boosaardigheid is ook terug te vinden in zegswijzen als ‘kattig’, ‘kattenkop’, of ‘valse kat. Helderziendheid heeft te maken met de scherpe zintuigen van een kat. Hij hoort en ziet dingen die voor ons niet waarneembaar zijn. Soms leidt dit tot vreemde reacties bij katten die in onze ogen ‘onverklaarbaar’ zijn. Hierdoor zijn mensen de kat een ‘zesde zintuig’ gaan toeschrijven.

In het oude Egypte was de kat een heilig wezen. Hij bracht geluk en moest goed verzorgd en beschermd worden. De maangodin Bastet werd afgebeeld met het hoofd van een kat en stond voor vruchtbaarheid. Dat is geen wonder als je bedenkt hoeveel nakomelingen één kat kan produceren. Ter ere van Bastet, werden de katten samen met muizen die dienst deden als eten, gemummificeerd.

Ook goden werden met de kat geassocieerd: de Noorse vruchtbaarheidsgodin Freya liet zich door de wolken rijden op een wagen getrokken door wilde katten. Zij is de godin van het leven, ze schenkt dag en nacht, zomer en winter, storm en regen. Op afbeeldingen van de Freya, zijn ook bijna altijd haar katten te bekennen. De kat wordt daarom gezien als een zegen voor pasgeborenen.

De Griekse godin Artemis stond bekend als beschermer van de kat, naast een beestenboel aan andere diersoorten. In Rome maakte de eigenzinnige kat zich tot symbool van de vrijheid.

Katten werden door moslims geëerd omdat ze Mohammed van een aanval door een slang redden.

In het Keltische tijdperk werd de kat geassocieerd met het kwaad en boze machten. Ook tijdens de middeleeuwen was de kat in onze streken de belichaming van het kwaad en de duivel. Een heks zou de gedaante van een kat aannemen om zich onopgemerkt te kunnen verplaatsen. Katten werden in deze tijd mishandeld en veracht. De kat werd met de nacht en het duister geassocieerd. Volgens de Keltische mythologie, is de kat de bewaker van de onderwereld en werd hij geassocieerd met het kwaad en boze machten. Ze houden de geheimen van de onderwereld altijd voor zichzelf. Ze staren naar een wereld die wij niet kunnen zien of begrijpen.

Katten komen geregeld voor in sprookjes. De kat treedt in de vele fabels naar voren als een erg intelligent maar ook listig dier. Soms duikt hij in sprookjes op als de bondgenoot van heksen.

Aan katten worden ook heel wat menselijke eigenschappen toegeschreven. Ze lijken zelfs onsterfelijk met hun ‘negen levens’. Katten zijn van nature dieren met een heel eigen karakter.

Tot slot: deze kat heeft zijn staart fier recht omhoog geheven. Als die wordt stilgehouden en de haren plat tegen de huid liggen dan laat het beest een vriendelijke begroeting zien. Een moederpoes maakt met een rechte staart omhoog maakt aan haar jonkies duidelijk dat de kittens haar moeten volgen.

Morgenstemming 2015

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Himalaya speksteen
India
In 1971 bezocht ik de Nigardsbreen in Noorwegen. Een indrukwekkend natuurfenomeen dat loodrecht aan de rotswanden leek te hangen. In de dunnere sneeuwlagen glansde het gletsjerijs blauwgroenig, in gereflecteerd licht wit. De etherische blauwturkooizen schakering van het oerijs, weerkaatste zich in veelvoudige prisma's in het smeltwatermeer aan de voet van de gletsjertong van lichtblauw ijs. De blauwe tint van het ijs duidt er op dat het honderden jaren oud is en keihard. Het zijn de zachtblauwe aquamarijnkleuren die op mijn netvlies gebrand werden en die nooit zijn verdwenen.

Vanwege die sprookjesachtige saffierblauwe kleur en de herinneringen die dat bij me opriep, viel ik als een (rots)blok voor dit gesteente. Terwijl ik contact legde met de steen, speelde het morgenstemmingsthema uit de Peer Gynt suite van Grieg, door mijn hoofd. Eigenlijk was dat vreemd want dit deel speelt zich af in een woestijn. Toch kon het voor mij niet anders zijn dan dat die muzikale ochtend, etherisch blauw geweest was. Ook bleef de lichte, hemelsblauwe kleur van de Noorse Nigardsgletsjer zich steeds manifesteren. Ik was gewoonweg verliefd op deze schitterend getinte serpentijn en kon haast niet wachten om me er aan over te geven.

Nu is mijn zonneteken Schorpioen, de bijbehorende kleur turkoois zit eveneens in de tinten van deze steen. De betekenis van deze kleur is dat men meestal een gevoel van bevrijding, heel zijn, geroerd zijn, gelukzaligheid, tevredenheid ervaart bij het contact met turkoois. Geen wonder dat ik het kappen ditmaal als één grote euforie onderging.

Toeval of niet, de steen blijkt uit de Himalaya afkomstig te zijn, óók een gebied waar grote, blauwe gletsjers voorkomen. Deze sculptuur is ‘en taille directe’ gehouwen: het beeldhouwwerk ontstaat hierbij gaandeweg uit de ruwe materie. Het beeld kent een uitgesproken vormentaal welke geënt is op de grillige textuur van de rustig schuivende sneeuwlagen van de Nigardsbreen. De golvende beweging van zijn ijsveld wordt extra geaccentueerd door de contrasten tussen hoogglans en ruwe oppervlakten, die respectievelijk ijs en morenen voorstellen. Zo werden twee dierbare herinneringen aan Noorwegen in dit ene object verenigd: de muziek van Grieg, die ik associeer met de spiegelende, koelblauwe smeltwatermeren van het Sognefjell en de adembenemende ijsmassa’s van de gletsjers in het westen.

Hermetica 2015

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Kalksteen
Semi Rijo
Portugal
Omtrent de titel van dit beeld: Hermes Trismegistus was een fameus Egyptische filosoof en vermeend auteur van het Corpus Hermeticum, een grote verzameling oud-Griekse, hermetische literatuur uit de 2e à 3e eeuw na Christus. De teksten combineren Griekse filosofische begrippen zoals ‘logos’ (woord, gedachte, rede of logica) en ‘nous’ (oud-Griekse term voor geest of intellect) met een religieuze speculatie van metafysische en kosmische aard. De figuur Hermes Trismegistus manifesteerde zich oorspronkelijk als een associatie van de Griekse god Hermes met de Egyptische god Thoth. Beiden stonden bekend als uitvinder van het schrift, bode tussen goden en mensen en als gids in de onderwereld. De leer van Hermes is, net als die van Pythagoras, de Kabbala en de leer van Plato, gebaseerd op het denkbeeld van een zeer nauwe verbinding tussen geest en materie, tussen de mens en de natuur, tussen de macrokosmos en de microkosmos. Zij neigt ertoe deze dualiteiten te beschouwen als aspecten van één overkoepelende eenheid.

De occultiste en publiciste mevrouw Blavatsky (1831-1849) introduceerde de theosofie in de westerse wereld. Door deze stroming zijn begrippen als karma en reïncarnatie bekend geworden. Volgens Blavatsky komen theosofische ideeën overal in oude en nieuwe religies voor en gaat het dus niet om een nieuwe leer. Op deze manier beschouwd zou de theosofie een van de meest universele stromingen zijn die er bestaan. Hoewel haar opvattingen omstreden zijn, heeft zij onmiskenbaar een grote invloed gehad op het latere esoterisch-filosofische denken. Ook Atlantis nam een belangrijke plaats in haar kosmogonie in: zij was van mening dat Atlantis een hoge beschaving had gekend waarvan elementen bewaard zouden zijn gebleven in andere culturen. Aan haar leerlingen ontvouwde ze haar vier fundamentele denkbeelden: 1 de fundamentele eenheid van alle bestaan, 2 het denkbeeld dat er geen dode materie bestaat, 3 de notie dat de mens een microkosmos is en 4 het Grote Hermetische Axioma dat alle voorgaande omvat: zo binnen zo buiten; zoals het grote is, zo is ook het kleine; er is slechts één leven en weten.

Op een zekere dag kreeg ik van een collega-beeldhouwer dit prachtige stuk Portugese kalk. Het betekende voor mij een doorbraak, een moment van verlichting. Ik werk intuïtief in steen en tijdens het kappen buitelen voortdurend gedachten en emoties rond. Er groeien concepten die in een ruimtelijk principe worden omgezet en daarmee als het ware ruimtelijk vertaald worden. Ik filosofeer over stenen en welke het beste zou passen bij een bepaald idee. En nu had ik eindelijk de juiste materie in handen waarin ik die alsmaar terugkerende overpeinzingen over de synthese van wetenschap, religie en filosofie vorm kon gaan geven.

Het Mesozoïcum, is voor mij als ‘tijdperk van het midden-leven’ een van de meest aansprekende era van de geologische tijdschaal. Het Mesozoïcum begon met de Perm-Trias-massa-extinctie, de grootste massa-uitsterving van soorten en populaties, aller tijden. Waarschijnlijk werd deze veroorzaakt door een grote meteorietinslag. Het Mesozoïcum staat bekend als het tijdperk van de dinosauriërs die tijdens het Trias ontstonden en vooral in het Jura en Krijt het land domineerden. Andere reusachtige reptielen leefden in het water of in de lucht. Overige uitgestorven groepen dieren uit het Mesozoïcum zijn ondermeer ammonieten, rudisten en belemnieten. Vooral de ammonieten fascineren me mateloos.

Vereniging 2015

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Geelgroen met koolstof aders
Brazilië
Dit object heeft een organische vorm en suggereert twee gedaantes. Het is biomorf. Jean Arp, de Franse beeldhouwer, was een belangrijk vertegenwoordiger van de biomorfe kunst. Hij verwoordde het als volgt: “Wij kunstenaars, streven er niet naar om de natuur te imiteren. Wij willen creëren, zoals een plant vruchten voortbrengt.”

In de bijbelse betekenis staat twee voor: ‘vereniging’. Dat wordt manifest in dit beeldje van een moeder met haar kind. Zij draagt het koesterend op haar heup, toonbeeld van moederlijke liefde, warmte, zorg, bescherming en begeleiding naar autonomie. De energie van 2 duidt op verbinding, samenwerking, vriendelijkheid, liefde, bescheidenheid en geduld.

De kleuren van de steen onderstrepen deze eigenschappen. Zo is het oersymbool van geelgroen in de psychologische kleurbetekenis: ‘het kind in de leerfase’. Geelgroen geeft een prettig gevoel van verwachting, maakt onbevooroordeeld en zorgt voor het besef ‘de hele wereld aan te kunnen’.

Geel is het symbool van de zon en het zenit. In de kleurenpsychologie staat geel voor onthechte sereniteit en doorgave van kennis, wat door de ingetogen houding van de moeder wordt bevestigd.

De kleur groen hoort bij het hartchakra en wordt onder meer geassocieerd met: in liefde werken en zijn. Groen, in de psychologische kleurbetekenis, kent de ‘oermoeder’ als oersymbool.

Deze steen was behoorlijk weerbarstig, soms zacht dan weer keihard. En plotseling brak hij in tweeën. De symbolische betekenis van iets dat breekt wijst er op dat er veranderingen in het verschiet liggen. Je wilt 'breken' met de situatie en de richting die je opging veranderen. Zo ontstonden uit één steen 2 beelden: vorig jaar Totemslang en nu Vereniging.

Vederlicht 2014

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Transparant
Spanje
In de naam van deze sculptuur vallen twee typerende begrippen ‘veren en licht’ samen. Het woord vederlicht roept bij mij een gevoel van moeiteloosheid op. Door slechts één grote vleugelveer uit te spreiden zal dit vogeltje soepel naar het zwerk opstijgen. Met zijn snavel strijkt het nog even de staartveren glad. Zijn verenkleed ligt ritmisch gerangschikt tegen het lijf, klaar voor de aanstaande vogelvlucht. De transparantie van het albast benadrukt het verlichte karakter van deze hemelreis.

Wat dit object kenmerkt zijn repeterende elementen zoals structuur, ritme en licht. Het zijn universele patronen die voorkomen in de natuur. Ze omvatten de orde en harmonie van het universum en zijn volmaakt in evenwicht met de grote oceaan van kosmische eenheid; wetmatigheden die sinds het begin der tijden, eendrachtig hebben samengewerkt om werelden en universa te creëren.

De steen van mijn beeld fungeert als ‘reflector’ en maakt middels golving, welving en verstilling deze, zich herhalende, processen zichtbaar. Wat overblijft van de onderliggende dynamiek zijn delicate patronen waarin het licht een belangrijke rol speelt en waarmee het grotere geheel volledig in harmonie is.

In verschillende culturen worden veren gezien als symbolen van hogere gedachten en spirituele progressie. In de lijn van dit denken kun je zeggen dat vogels in primitieve, oude culturen als goddelijke wezens werden beschouwd omdat zij schepselen van de hemel zijn en dus dichter bij God staan. Veren zijn door de Amerikaanse Pueblo Indianen gebruikt om te kunnen communiceren met de Grote Geest en om het symbool van hemelse wijsheid uit te drukken. In de meeste Indiaanse culturen vertegenwoordigen veren de kracht van de dondergoden, samen met de krachten van lucht en wind.

Veren worden in de westerse esoterie ook wel gezien als symbool voor bescherming, spiritualiteit, snelheid, liefde, licht en waarheid. Ook staan ze voor de capaciteit om vrij te bewegen door het leven en het element lucht. Veren kennen we ook uit de engelenwereld. Symbolisch en magisch gezien representeren de veren van engelenvleugels de communicatie met hogere sferen.

Totemslang 2014

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Geelgroen met koolstof aders
Brazilië
Op zoek naar mezelf en het recente, enorme gemis aan creativiteit, bezocht ik een sjamaan. Bij onze eerste ontmoeting kreeg ik te horen dat volgens de Indiaanse ‘astrologie’ mijn totemdier Slang is en dat ik mijn hele leven al met slangen geconfronteerd moest zijn geweest. Ik kon dat niet geloven want ik was doodsbang voor dit reptiel. In alle mogelijke situaties ging ik hem uit de weg. Dreigde er een zichtbaar te worden in een film; ik keek weg. In de dierentuin liep ik de terraria met slangen snel voorbij en in nachtmerries zag ik telkens weer hoe een adder een konijn verzwolg. Beelden uit ‘n educatieve film die tijdens de woensdagmiddagmatinee vóór de hoofdfilm werd vertoond. Een traumatische ervaring!

Maar er was één slang die me óók mijn hele leven heeft vergezeld en die me geen angst aanjoeg. Dat was een houtsnede van de slangenkoningin. Een zwart-witprent die in het voorleesboek ‘Nog eventjes Klaas Vaak’ stond. Elke dag las Miepje me hieruit voor. Het sprookje ging over een prachtige witte slang, getooid met een fragiel kroontje. Door dit liefdevolle verhaal met zo’n schitterend afbeelding, kon ik gewoon niet bang zijn voor die koninginneslang.

De sjamaan had dus gelijk; ik had wèl wat met slangen. Maar om ten volle te kunnen profiteren van de helende krachten van deze totem, zou ik de confrontatie aan moeten gaan. Dat gebeurde korte tijd later in de vorm van angstaanjagende dromen. Door me open te stellen en me over te geven aan de rauwe, zeer doordringende, bijna wrede energie van mijn totem, werd ik uitgedaagd om krachtige transformaties op een bewuste wijze te ervaren. De Maya's wisten al dat Slang over oerenergie gaat die via de Aarde door de ruggengraat omhoog stroomt. Je lichaam is als het ware een buis die de ingang naar de kosmos vormt; ons lichaam is in staat tot transformatie, loslaten en vernieuwing!

Mijn sjamaan leerde me dat mensen met de kracht van Slang zeer zeldzaam zijn. Om ingewijd te raken moest ik daarom veelsoortige ‘slangenbeten’ ervaren en doorstaan. Dit zou me in staat stellen alle vergif, of dit nu mentaal, lichamelijk, spiritueel of emotioneel van aard was, om te zetten in iets hogers. Het betrof de energie van heelheid en kosmisch bewustzijn èn het vermogen alles gewillig en zonder weerstand te ervaren. Een van de grote krachten van Slang is de kennis dat alle dingen in aanleg gelijk zijn. Dat zaken die als vergif kunnen worden ervaren, gegeten kunnen worden, opgenomen, geïntegreerd en omgezet in iets hogers mits men de juiste staat van geest bezit. Slang weet de weg terug naar het paradijs, naar onschuld en gratie en heeft geen oordeel. Met het vermogen om periodiek de huid af te werpen vertegenwoordigt Slang de kracht van transformatie en vernieuwing. Een andere kracht van Slang is die van schepping en creatie. Deze kracht omvat o.a. seksualiteit, psychische energie, alchemie, voortplanting en onsterfelijkheid.

Een nieuw gezin 2014

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Donkergroen / gepolijst = zwart
India
Onze jongste dochter is zwanger. Ogenschijnlijk uit het niets, zal in de komende lente zal haar zoon geboren worden. Twee individuen zijn versmolten en er is weer een wonder in wording. Vanuit een klompje cellen ontwikkelt zich een mensje dat een verbinding aangaat met het universum; ziel en geest dalen af in de materie. De schepping is nog in ontwikkeling. Over een aantal maanden zullen zij een gezinnetje vormen, een hechte drie-eenheid. Dit trio zal ik vormgeven in een beeldhouwwerk.
In het ontwerp plaats ik het kindje centraal in een innige omhelzing van zijn beide ouders die, op hun beurt, in tedere verwondering op hem neerkijken. Zij ondergaan een oergevoel in de stormvloed van emoties die de mens overvalt als een nieuw wezentje zich aandient. Om hun overweldigende liefde voor hem te benadrukken geef ik de baby in grote proporties weer. Alle vormen zijn vloeiend en de drie wezens gaan, zonder duidelijke grenzen, naadloos in elkaar over. Dit symboliseert tegelijkertijd de aanstaande geboorte; de overgang van een besloten wereld van water naar de open wereld van het element lucht.

Beeldtaal: om aan te geven dat de jonge ouders allebei zeer muzikaal zijn, verwijzen de contouren van het object naar stilistische muzieknoten.

Ik kies voor een natuursteen uit India, een groene serpentijn die aan het einde van zijn bewerking gitzwart zal worden, met hier en daar subtiele aders en barstjes.

Poessie mauw 2014

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Roze
Brazilië
De jonge buurman van een vriendin, was zo lief om een koffiezetapparaat te schenken aan Het HakHok. Hij wilde er niets voor hebben. Toen ik hoorde dat hij kattenbeeldjes spaarde heb ik voor hem deze kleine kat gemaakt met een eigenwijze, opgestoken staart. Het ornamentje is deels figuratief, deels refererend aan iets animaals in een subtiele lyrische abstractie. Wanneer een kat zijn staart rechtop in de lucht heeft met een ontspannen knik aan de punt, geeft hij aan dat ie zich veilig, geliefd en op zijn gemak voelt. Een perfecte pose voor dit dankjewel beeldje.

Speksteen is de meest zachte steensoort die er is. De hardheid ervan loopt over het algemeen op naarmate de kleur van de steen donkerder wordt. De steen wordt over de hele wereld gewonnen en is bijzonder geschikt voor kunstzinnige en creatieve bewerking. Speksteen is een mono-mineraalgesteente dat uit talkkristallen is opgebouwd en vettig aanvoelt. De steensoort komt voor in vele kleuren, tekeningen en structuren met daarin opgesloten mineralen, oxideverbindingen en metalen (magnesiet, chloriet o.a.). Dit zorgt voor een oneindige variatie aan verschijningsvormen. De oudst bekende speksteenlagen zijn zo’n 2 miljard jaar geleden gevormd. Het gesteente komt in alle werelddelen voor.

Fossiel gruis 2014

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Kalksteen
Mergel
Limburg
Van een bevriende beeldhouwer kreeg ik dit, gezaagd stuk krijtsteen. Een intrigerend brok versteende prehistorie.

Eigenwijs als ik ben bewerkte ik het blok niet liggend zoals het ontstaan was, maar maakte ik er een verticaal beeld van. Zo werden de lagen met minuscule schelpdieren uit het Laat-Krijt (70 tot 65,5 miljoen jaar terug) beter zichtbaar.

Als je zo’n zesenzestig miljoen jaar geleden op een tropische duikvakantie had willen gaan, hoefde je alleen maar naar Maastricht te reizen. Want tijdens dit allerlaatste staartje van het Krijt lag daar een ondiepe, warme zee. Tussen de her en der verspreide koraalbanken wemelde het van planten en dieren. Zeelelies, zee-egels, mosdiertjes, sponzen, schelpen en ammonieten. Er leefde ook een grote verscheidenheid aan ‘foraminiferen’. Dit zijn dierachtige eencelligen met een kalkskelet, dat meestal is opgebouwd uit kamers. De fossiele fragmentjes van deze diertjes zijn goed zichtbaar in mijn stuk steen.

Door materiaal te verwijderen (subtractieve methode) kwam een ruimtelijk beeldhouwwerk tot stand dat met zijn vloeiend, golvende lijnen doet herinneren aan de zee.

Het geologisch tijdperk Maastrichtien is de laatste tijdsnede in het Laat-Krijt. De naam ‘mergel’ komt waarschijnlijk van het Romeinse ‘marga’. Hieronder verstonden de Romeinen alle niet verharde kalkhoudende sedimenten.

Mergel is een sedimentair gesteente dat bestaat uit een mengsel tussen klei en kalk. Het bevat, volgens de meest gangbare definitie, 25% tot 75% kalk en de rest klei. Mergel is meestal zachter dan kalksteen. Ook al is het een uiterst zacht gesteente, het is toch vrij weervast. Voorwaarde is dat de vochthuishouding goed geregeld is; natte mergel kan namelijk kapotvriezen. Dit gesteente zit qua samenstelling tussen zuivere kalksteen en schalie in.

Wat betreft mijn beeld is de benaming mergel dus feitelijk onjuist, krijtsteen is een betere term. Toch noem ik deze steen, vanwege de algemene bekendheid, gewoon; ‘mergel’.

Trits 2013

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Fruitstone
Zimbabwe
Met de geboorte van Lotte kwam het aantal kinderen in het gezin van onze dochter en schoonzoon op 3. Een bijzonder getal dat staat voor de begrippen gaafheid en voltooiing; dit kindertal compleet.

De drie is voor velen een heilig getal: zoals de heilige Drievuldigheid uit de bijbel (Vader, Zoon en de Heilige Geest). De opvatting van één godheid met drie verschijningsvormen, is echter veel ouder dan het christendom. Ook het hindoeïsme en verschillende voorchristelijke religies kennen een goddelijke Drie-eenheid. Zoals de Hindoe Trimurti: Brahma–Vishnoe– Shiva / Scheppende-Verzoenende-Vernietigende, de drie eenheid uit de Griekse filosofie (ontstaan, wording en vergaan). In Egypte komen we het drietal tegen in de vorm van Osiris-Isis-Horus en in Noordse religies treffen we de drievoudige schikgodinnen, de Nornen aan.

Het zijn allemaal drietallen, net zoals deze 3 kleinkinderen een drie-eenheid vormen en daarom verwerk ik dit getal veelvuldig in deze geboortesculptuur. De drievoudige elementen in het beeld, versterken en ondersteunen elkaar. Ze vormen een niet te onderschatten alliantie die bepalend is voor de vormentaal, de visuele identiteit van het beeldhouwwerk.

Toeval of synchroniciteit? Nu blijkt Lotte’s geboortenummer een veelvoud van 3 te zijn: 9. Het jaargetal (2013) voor dit beeld is 6 en mijn geboorte getal is 3. Sleutelwoorden bij Lotte’s geboortegetal 9 zijn ‘menselijk begrip en volmaaktheid’. Verder is de 9 het nummer van de eeuwigheid en staat het ook voor: zwangerschap, geboorte, einde van een cyclus - begin van een nieuwe ontwikkeling en wedergeboorte. Het cijfer 9 is er om liefde te leren verspreiden op universeel niveau.

Bij jaargetal 6 staan ‘levensenergie en streven naar volkomenheid’ op de voorgrond en de 3 wordt zoals gezegd, geassocieerd met ‘gaafheid en voltooiing’. Alle getallen die met dit beeld te maken hebben zijn gerelateerd aan het cijfer 3 en ze kennen ook nog eens gelijkaardige kenmerken.

Poelepetaat 2013

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Fruitstone
Zimbabwe
Als klein kind had ik het idee dat een poelepetaat wel een heel grappig dier moest zijn want dat kon haast niet anders als je zó heet. Later leerde ik dat hij ook ‘normale’ namen heeft en dat ie ook wel ‘parelhoen’ of ‘stipkip’ wordt genoemd. Deze namen passen perfect bij het zwartgrijze verenkleed van dit hoen dat bezaaid is met myriaden, parelachtige stippen of vlekjes. Parelhoenders zijn opvallende, vreemd getekende nieuwsgierige vogels. Met zijn bolronde lijf en grappig, proportioneel klein kopje zonder veren, lijkt het dier wel wat op een klein uitgevallen kalkoen. Het is een grondvogel die het liefst loopt maar ook kan vliegen. De naam ‘poelepetaat’ komt van ‘poule-pintade’. Poule is het Franse woord voor kip en pintade betekent ‘parelhoen’. Mijn vader hield van poelepetaten zowel in de ren als op zijn bord.
In 2013 schafte onze buurman een stel poelepetaten aan en daarmee werd mijn oude liefde voor deze beestjes weer gewekt. Omdat de stipkippen uit hun ren konden ontsnappen kwamen ze bij ons in de tuin rondscharrelen. Want als parelhoenders in een groep worden gehouden, is de kans groot dat ze samen op stap gaan om de gehele omgeving (dus ècht overal waar ze kunnen komen!) te verkennen en dàt was precies wat ze deden. Een voordeel van poelepetaten is dat ze enorm waakzaam zijn. Ze waarschuwen met luid gekrijs als er onraad (roofvogels of mensen die ze niet kennen!) is op het erf. Hun trompetterachtig doordringend geschreeuw is bijna onuitstaanbaar en wij kregen er zodoende een gratis waakhond bij.
De mystieke kracht van het vogelrijk, in het algemeen, staat voornamelijk voor: vrijheid, waarheid, kunst, creativiteit, vrijlating, geestelijkheid, verbeelding, hogere idealen, verhoogd bewustzijn, voorspellende gaven en je eigen zoektocht naar het paradijs.
Omdat de poelepetaat net een kleine kalkoen is ben ik op zoek gegaan naar de spirituele betekenis van deze vogel en kom daar de volgende kernbegrippen tegen. Gedeelde zegeningen, oogst, overvloed, delen, moed en de geest van het weggeven. Kalkoen vraagt om eens te bedenken wie jij vandaag zou kunnen helpen.
Toeval bestaat niet. Bij het zoeken naar informatie over de poelepetaat, leerde ik dat het ras oorspronkelijk afkomstig is uit Oost-Afrika en laat daar nou ook mijn steen vandaan komen! Serpentijn wordt namelijk gevonden op een groot aantal locaties in heel Zimbabwe en is ongeveer 2,6 miljard jaar oud. De steen wordt beschouwd als een composiet, een samengeklonterde massa van verschillende gesteenten. Het wordt met name op een plateau dat zich uitstrekt over grote delen van het land: de "Great Dyke" gevonden en dan vooral in die gebieden waar mantelgesteente aan de oppervlakte is gekomen. De steen wordt circa 1 tot 2 meter onder het oppervlak gevonden in ondiepe groeven en rotsformaties. In Nederland is de steen vrij kostbaar omdat de Zimbabwaanse regering de serpentijn tot bodemschat heeft verklaard.
Mijn serpentijn is een zogenaamde fruitstone. Meestal een heel kleurrijke en mooie steen met diepe aderen maar in dit geval vrijwel egaal donkergrijs met soms een groengouden waas.

Moby Dick 2012

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Transparant roze
Spanje
Een krantenfoto als inspiratiebron. In onze regionale krant stond boven in de marge een mini afbeelding van een walvisstaart. Ik werd onmiddellijk geraakt door de soepele, krachtige vorm van dit “kleine” lichaamsdeel van deze gigant uit de oceaan. Omdat ik vanwege een hardnekkige schouderblessure niet in staat was om in harde steen te werken, pakte ik een mooi blokje albast en begon.
Gaandeweg het proces van kappen, snijden, raspen en schuren kwamen er steeds meer associaties met walvis, zee en oceaan opborrelen. En vanwege de lichte kleur van de steen drong de naam “Moby Dick” zich acuut op. Het titanengevecht tussen de witte walvis en kapitein Ahab staat voor mij symbool voor de enorme kracht van de natuur. De boze, veelgeplaagde walvis wreekt zich op de tirannieke mens die hem naar het leven staat. Walvissen zijn net als mensen zoogdieren. Zij zijn het meest verregaand aan het leven in water aangepast.
Vandaar dat veel mensen en volken een grote verwantschap voelen met deze zeereuzen. Zo hebben de Maori altijd een uitzonderlijke band gehad met dolfijnen en walvissen. De walvisstaart is een eeuwenoud Maori symbool dat bescherming biedt en staat voor wijsheid en een lang leven. Betekenis van walvis: creativiteit, inspiratie, familie, intuïtie, schepping, toverkracht van het lied, toegang tot innerlijke diepte.

Noorderlicht 2012

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Masi Kwartsiet
Lapponia verde
Lapland / Noorwegen
Enkele jaren geleden kreeg ik een vierkante tegel van kwartsiet. De kleur was prachtig, maar hardnekkige schouderklachten en de hardheid (7 op de schaal van Mohs) weerhielden me om er in te gaan kappen. Toen ik in het voorjaar van 2012 de steen terug vond werd ik er enorm door gegrepen, ik moest en zou ermee aan de slag! Ik had het gevoel dat het stuk kwartsiet bezit van me nam, werd er door geobsedeerd en kon niet anders dan er aan te blijven werken. Voortdurend flitsten er beelden door mijn hoofd van ijsvlakten, toendra's, muren van sneeuw en ijs. Ik wist toen nog niet waar de steen vandaan kwam en tot welke soort hij behoorde. Toen ik dit raadsel dankzij het internet, had opgelost werd ook mijn obsessie verklaard. Jaren terug was ik me in een regressietherapie bewust geworden van enkele vorige levens.
Een daarvan speelde zich af in een periode van Arctische duisternis en kou waarin ik onder sneeuw en ijs bedolven raakte. Nu werd me duidelijk dat die ijstijd zich afgespeeld moet hebben in het land van de Samen: Lapland. Associërend op vindplaats, kleuren en regressie flitste “noorderlicht” als naam voor het beeld door mijn brein. Voordat de wetenschap met een uitleg voor het ontstaan van het noorderlicht, Aurora Borealis, kwam, waren er in de folklore en mythologieën van verschillende culturen, meerdere verklaringen voor poollicht te vinden. Visie op leven en dood, het verband met de geestenwereld en de strijd tussen bovennatuurlijke krachten in de hemel, zijn hiervan een voorbeeld. Het verschijnsel was voor de mensheid in vroeger tijden, angstaanjagend. In de middeleeuwen zagen Europeanen de roodgloeiende aurora als een voorteken van onheil, oorlog en bloedvergieten. In het jaar 1250 bedacht een Noor dat het ijs op Groenland zo veel kracht genereerde dat hiermee het licht van de aurora ontstoken werd. Andere Scandinaviërs vroegen zich af of het een weerspiegeling van de zee of zelfs van een school haringen was. De Cree-indianen geloofden dat wie stierf, in een dansende geest – de geest van de aurora – belandt. Zij hebben de aurora’s altijd als heilig beschouwd. Ook de folklore en mythologie van de Inuit en van de Nieuw-Zeelandse Maori’s, staat bol van verwijzingen naar de aurora’s, of “het branden van de hemel”. De Finse benaming voor het fenomeen "Revontulet", betekent ”vossenvuren” en komt voort uit de legende dat het noorderlicht ontstond uit vonken in het bont van vier enorme vossen. Chinese waarnemers hebben dit adembenemende verschijnsel omschreven als ”een gewonde draak die vecht voor zijn leven”. Het fenomeen heeft verschillende namen in de taal van de Samen. Het is bijvoorbeeld bekend als "Guovssahas" ofwel "het licht dat men kan horen". Het noorderlicht werd van oudsher door de Samen met geluid geassocieerd. In de tijd van de Vikingen was het poollicht het harnas van de Walküren dat een vreemd licht verspreidde. Op hun flitsende rossen snelden zij het Walhalla uit op weg naar het slagveld.
Elke uitspatting van het noorderlicht is uniek. Vaak zie je groene banden dwars over het nachtelijke uitspansel. Of het licht komt als een fladderend gordijn of als een wervelende rook. Soms staat aan de noordelijke horizon een boog waaruit de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten. De kleur is meestal lichtgevend groen, vaak met wat roze aan de rand. Er worden verschillende basisvormen onderscheiden: bewegende bogen, stralenbundels, spiralen of gordijnen van licht. Soms is het zelfs vlammend!
De corona is letterlijk en figuurlijk de kroon op (en van) deze serie. Frappant was het dat toen het beeld zijn definitieve vorm had gekregen ik op een pagina stuitte over de Maori’s. Ook zij nemen dit lichtverschijnsel waar. Het nationale symbool van Nieuw-Zeeland is de Koru, de varen. Dit Maori-symbool staat voor de schepping, nieuw begin, nieuw leven, vernieuwing, harmonie, groei, beweging, stabiele omgeving en is ook een symbool van hoop. Toeval of niet, mijn beeld heeft de vorm van een Koru.

Kaapverdische Golven 2012

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Turkoois, bruin, groen
Brazilië
Nadat God klaar was met het creëren van de aarde, veegde Hij zijn handen schoon. De kleine stukjes aarde die daar vanaf vielen belandden als parels in de Atlantische Oceaan en vormden een eilandengroep: Kaapverdië.” Het eiland Sal waar ik belandde, was echter niets meer dan één grote, dorre zandbak.
Maar dàn die golven! De niet al te hoge duinen glijden er in de turkooizen zee die altijd weer wordt opgezwiept door de wind. Golf na golf rolt op het strand aan. Het is een fantastische schouwspel. Een eeuwig en ritmisch spel dat blijft fascineren en verrassen. Cabo Verde is dromen van superformaat golven, een duik in de brekende branding, de prikkelende geur van het natte zilt en het gefluisterd van zeewater. Toen ik een steen vond met dezelfde kleuren als de oceaan rond Kaapverdië, waren de golven het enig mogelijke motief.

Peskad Gwen 2011

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Regenboog
Spanje
Lang voordat de Christenen het teken van de vis gebruikten om Jezus de Christus te vertegenwoordigen, was de Vesica Pisces het symbool voor absolutie of vrijspraak van karma middels onvoorwaardelijke liefde. De Vesica Pisces was de alles omvattende heilige moederschoot, die de ongeborene of onontwaakte omarmde en voorbereidde op een verlichte geboorte. In China symboliseert de vis overvloed, rijkdom. Het woord voor vis, 'yu', is fonetisch identiek aan het 'yu' dat overvloed betekent. In de Astrologie staat Vissen onder andere voor passiviteit, romantiek, bescheiden en zwijgzaamheid. De Bretonse naam Peskad Gwen betekent witte vis.

Tastvorm 2011

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Springstone
Zimbabwe
Tasten, aftasten, is sensueel. Ik houd van plastische vormen, die door de natuur gestreeld zijn. Hun glanzende glooiing verkregen door de krachten van water en wind zoals de galets op de stranden van Bretagne. We komen altijd weer met kilo's keien thuis die rond werden geslepen door het zand en de branding. Vormen die je in je zakken stopt om ze na te kunnen voelen. De zinnelijke combinatie van visuele en tactiele waarneming.

Reïncarnaties 2011

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Donkergroen / zwart
India
In het gezinnetje waar ik al een beeld voor maakte, werd het tweede kind verwacht. Onze kleinzoon maakte zijn opwachting. Door zijn komst zouden 2 reïncarnaties weer verbonden worden. Mijn vader en mijn biologische moeder konden weer gaan samenleven. Reïncarnatie en karma zijn kernbegrippen in de antroposofie van hoe we "de mens" zien.
De gedachte dat geboorte en dood niet de absolute grenzen aangeven van de menselijke individualiteit staat centraal in het antroposofisch mensbeeld: de menselijke individualiteit komt herhaaldelijk op en gaat herhaaldelijk af van het wereldtoneel. Zij neemt daarbij een zich ontwikkelend lotspakket mee. De voorstelling is - in het groot - niet anders dan dat je na een langere of kortere dag gaat slapen, in de nacht van alles meemaakt, en de volgende dag nog steeds als hetzelfde individu, verder gaat met waar je de vorige dag gebleven was. De slaap als het kleine broertje van de dood.

Lotusknop 2011

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Zeepsteen
Kisii-steen
Kenia
Eigenlijk wilde ik nog een Bigoudène beeldhouwen, maar de steen werkte niet mee. Toen ik het gebroken beeld omkeerde, kwam er een lotusbloem uit tevoorschijn. De lotus is het symbool van Verlichting, de ware ziel van een individu en staat voor puurheid. Er zijn vijf verschillende soorten lotussen en ze zijn allemaal lid van de waterleliefamilie. Hij wortelt in een moerasachtige bodem en groeit via een lange steel door het water naar het licht.
Dit wordt ook gezien als de menselijke groei.
De mens groeit vanuit een onbewust leven (wortels in de modder) via zijn levenspad (de lange steel) naar het bewustzijn (de geopende lotusbloem). In haar hoogste bloei vertegenwoordigt de lotus het zuiver spirituele. Het is tevens symbool van de schepping, aangezien god Brahma (de schepper) voortkwam uit de lotusbloem die in de navel van god Vishnu ontsproot. De bladeren en bloemen zien er nooit modderig uit. Dit is de reden waarom de lotusbloem symbool staat voor zuiverheid. Het zelfreinigende vermogen van de bladeren wordt wel het lotuseffect genoemd.
Lotusbloemen hebben hun invloed gehad in culturen over de hele wereld vanaf de oudheid tot heden. Ze zijn verbonden met de menselijke ziel, goden en godinnen en komen voor in verhalen en legendes.
De betekenis van een lotusbloem varieert van goddelijke zuiverheid en verlichting in het boeddhisme, rijkdom en perfectie in het hindoeïsme en wedergeboorte in de oude Egyptische religie. Veel van deze oude betekenissen zijn nog steeds in gebruik.

Bigoudène 2011

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Morta
Versteend hout
Brière / Frankrijk
Bijna elk jaar “wonen” we enkele maanden in ons geliefde Bretagne. Dit beeld herbergt dan ook twee uitgesproken Bretonse elementen: het onderwerp: klederdracht en de steensoort: Morta. Eind 19e eeuw droegen de Bigoudènes, vrouwen uit Cornouaille, een klein mutsje. In de 20e eeuw veranderde het formaat van deze coiffe en werd zij, als gevolg van een onderlinge strijd tussen mutsenmaaksters, elk jaar ongeveer een centimeter hoger.
Rond 1930 had de muts een hoogte van 10/20 cm en plm. 1940 bereikte zij haar hoogtepunt. De witte hoofdtooi van de Bigoudène is prachtig om te zien en heeft nu een hoogte van 30/35 cm. In het begin werd ze gemaakt van mousseline en tule, tegenwoordig van organdie. De steensoort van dit beeld is 5000 jaar geleden, in de Brière (Zuid Bretagne) ontstaan. Ten gevolge van enorme landverschuivingen werden prachtige eikenbossen volledig overspoeld door de Atlantische Oceaan. Tijdens het proces van fossilisatie, in zeewater dat zeer rijk aan mineralen was, veranderde dit eikenhout in een zwart, hard materiaal dat we tegenwoordig Morta noemen. Deze zeldzame hout- steensoort is moeilijk te bewerken.
Morta mag tegenwoordig uitsluitend door bewoners van de Brière uit de moerassen worden opgedolven en bewerkt. Van een plaatselijke kunstenaar kreeg ik, als collega-beeldhouwer, een stuk om mijn beeld uit te kappen.

Uilskuiken 2010

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Roze
Brazilië
Betekent eigenlijk "uilenjong". Waarom dit dier, het symbool der wijsheid, geassocieerd wordt met domheid, is niet meteen duidelijk. In Griekenland was de uil immers het attribuut van Pallas Athene, de beschermgodin van de stad Athene en van alle wijsheden. Zo werd de uil het symbool van de wijsheid. Aan de andere kant is de uil altijd een gevreesd dier geweest vanwege zijn geruisloze nachtelijke vliegen en het naargeestige geluid dat hij voortbrengt.
Hij werd ook beschouwd als een onheilsbode. Hij zou een ongeluksbode, de aankondiger van naderend onheil zijn. De vogel heeft een klanknaam, de Romeinen noemden hem oeloela en een bepaalde soort heet bij ons oehoe. Maar waarom men een domoor een uil noemt is daarmee niet verklaard. Dat is gewoon onbekend.

Eigenwijs 2010

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Opaak wit
Spanje
Mijn lijf is ontzettend eigenwijs, het weet het altijd beter en telkens weer krijg ik last van oude blessures. Daarom maak ik tussendoor kleine objecten uit zachte steen. Mijn lichaam leert zó, stapsgewijs, haar energie weer volledig te gaan benutten. Vorm- en schoonheidsgevoel kunnen zich blijven ontplooien, het ambachtelijke aspect komt weer aan bod. Het figuurtje steekt haar eigenwijze neus fier in de lucht: “mij krijgen ze er niet onder!”. Eigenwijs, is ook wijs!

Foetus 2010

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Champagne
Spanje
In een klein stukje champagne albast ontdekte ik deze foetus. Dit is een ongeboren baby in de fase waarin gelijkenis met het volwassen stadium gaat optreden. Het schepsel heeft zichtbaar de vorm van een “oerbeestje”. De ongeboren vrucht zweeft vrij rond in het vruchtwater. Dit aanstaande mensje ligt in foetushouding met opgetrokken, gevouwen handen en armen, als het ware in een eipose. Met minimale technische ingrepen kon ik deze foetus uit de steen geboren laten worden.

Gevederde Vriend 2010

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Transparant wit
Spanje
De natuurlijke vorm en structuur van een ruwe steen bepalen mede het resultaat. Ik gebruik hiervoor diverse natuursteensoorten, die me de laatste tijd inspireren tot het maken van, veelal abstracte, vogels of details daarvan.
De steen moet me iets zeggen, niet zo zeer een beeld van het eindproduct, maar meer de uitnodiging om met het blok aan de slag te gaan. Ik begin vanuit één interessant vlak, bekijk de steen telkens van alle kanten en ga kappen. De vorm moet interessant zijn, er moet spanning, beweging of een onverwachte wending in zitten. De voorstelling groeit dan als vanzelf. Dat is voor mij een passende manier van vormgeven.
Het maakt een beweeglijk en intuïtief werkproces mogelijk. Pas als ik mijn inspiratie terugzie in het beeld tegenover me, is dat klaar om afgewerkt te worden. Het uiteindelijke resultaat is een paar vleugels. Ik laat in het midden of het om engelen– of vogelvleugels gaat.

Peskad Bihan 2010

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Zeepsteen
Kisii-steen / zwart
Kenia
Na een volslagen non-productief jaar vanwege een schouderblessure, begon ik tijdens onze vakantie in Bretagne, aan een beeld in zachte Kisii-steen. We kampeerden bij Le Guilvinec, de op drie na grootste vissershaven van Frankrijk. Alles stond daar in het tegen van visserij en vis, voilá het onderwerp dient zich aan. In veel oude religies komt de vis voor als symbool voor de liefde en vruchtbaarheid, bijvoorbeeld voor de godinmoeder Freya. In de begintijd van het Christendom was de vis het herkenningssymbool voor Christenen.
Ook staat de vis symbool voor het onbewuste, entiteit uit de diepste lagen van de persoonlijkheid in samenhang met liefde en vruchtbaarheid (geen hartstocht, een vis is koudbloedig). In de astrologie staat vis voor: vrede, harmonie, opmerkingsgave, geduld en vruchtbaarheid.
De vis het vindt zijn historische oorsprong in heidense meetkundige symboliek en is ook het symbool van de ingewijden van de mysterieschool van de Griek Pythagoras, plm 550v Chr.
De beschavingen van Lemurië en Atlantis beschouwden het sterrenbeeld Vissen als het voorportaal of de baarmoeder van het ‘Heilige der Heiligen’ voor de mensheid. In het Vissen tijdperk begon de zuivering van de ziel. Vissen leven in de (diepe) zee en staan daarom ook symbool voor het onbewuste en dus voor creativiteit. Een goed teken om weer te beginnen met beeldhouwen. Het dartele visje laat zich door een golf omhoog zwiepen. De Bretonse naam Peskad Bihan betekent kleine vis.

Winterkoninkje 2008

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Opaak wit / beige met bruingrijze aders
Spanje
Klein, maar dapper. De thematiek van het winterkoninkje is ook in veel van mijn andere werken terug te vinden. Dit beeld is ontstaan in een donkere periode in mijn leven waarin vogels zich telkens als inspiratiebron aandienden. Ik had behoefte aan spirituele ruimte en wilde vooral het gevoel van vrijheid dat vogels me geven, in steen verbeelden.
De symbolische betekenis van vliegen is de kracht om boven aardse problemen uit te stijgen. Vogels staan voor hoge idealen en boodschappen van ver weg, ook van de doden, waarbij elke vogel ook weer een eigen betekenis of boodschap, in zich herbergt. Stoutmoedig, vindingrijk, heethoofdig en gevoelig zijn kenmerken van dit kleine vogeltje dat zich niet laat ondersneeuwen door haar grote broers en zussen. Het werkt zich tegen de verdrukking in, omhoog naar het vrije zwerk.
Winterkoninkje kan tot grote hoogte stijgen, hoger dan de meeste andere vogels. De steen bevat varianten in wit, beige en bruingrijs. Wit vertegenwoordigt voor mij vrijheid en staat voor reinheid, zuiverheid, puur zijn, volmaaktheid, verlossing en verlichting.

Vlieg met me mee 2008

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Zeepsteen
Kisii-steen / zwart
Kenia
Deze vliegende vogel symboliseert wedergeboorte en de poort naar nieuwe dimensies. Dit beeldje is ontstaan na een donkere periode in mijn leven. Ik had behoefte aan ruimte- vrijheid voor mezelf en wilde jaren van zorgen en lasten van me afwerpen. In deze tijd ontstonden spontaan een aantal objecten die, zonder dat ik hier bewust voor koos, allemaal aan vogels of elementen daarvan deden denken.
Ook het getal twee heeft, met name in de schematische aanzet van de vleugels, een belangrijke plek gekregen in het ontwerp. Het staat o.a. voor geestelijke creativiteit, communicatie, tact, loyaliteit, wijsheid, tegengesteldheid, maar ook voor eenheid en elkaar aanvullende krachten als dag en nacht, mannelijk en vrouwelijk. Volgens het principe van yin yang heeft het leven twee kanten in zich. Het yin yang symbool geeft dit het beste weer. De donkere cirkelzijde (yin) symboliseert onder andere vrouwelijkheid, het noorden, aarde en schaduw. Yang staat voor mannelijkheid, het zuiden, hemel en licht. Een ander element in het beeld “Vlieg met me mee” is Thot. Het is mijn teken in de Egyptische horoscoop, de maangod met het ibishoofd.
Thot is verantwoordelijk voor de kennis, taal en het schrift. Karaktereigenschappen die horen bij Thot en die in het beeld terug te vinden zijn: je houd ervan je eigen beperkingen, de waaroms en waarvoors, te overstijgen. Je bent een zoeker naar de waarheid, niet bang om risico's te nemen. Scherpziend en andersdenkend als je bent, zijn je ideeën duidelijk, blaak je van enthousiasme en beschik je over communicatieve vaardigheden.
Je veracht middelmatigheid. Deze thematiek is terug te vinden in verschillende van mijn beelden. Omdat bovenstaande nogal wat veranderingen in mij en voor mijn omgeving met zich mee bracht, wilde ik nadrukkelijk mijn lief in deze ontwikkelingen betrekken en hem meenemen op mijn ontdekkingsvlucht. Vandaar de titel.

Vleugelslag 2008

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Zeepsteen Kisii-steen / zwart Kenia Langdurige blessures noopten mij om in zachtere steensoorten te gaan werken. Ook het formaat werd aangepast. Ik werd er moedeloos en melancholisch van en in deze toestand deed Vleugelslag me denken aan de droevige geschiedenis van Icarus. Hij was de zoon van beeldhouwer en architect Daedalus (die onder meer het labyrint waarin de Minotaurus leefde ontwierp). Icarus werd beroemd vanwege zijn tragische poging om te vliegen. Vader en zoon werden in die tijd door koning Minos op Kreta gevangen gehouden.
De twee wilden ontsnappen. De vernuftige Daedalus bouwde daarom een raamwerk met grote vleugels. Toen die klaar waren plakte hij ze met was op zijn lichaam en dat van Icarus. Hij waarschuwde zijn zoon niet te dicht bij de zon te komen, de was kon dan smelten. Icarus werd echter overmoedig en vloog almaar hoger tot hij te dicht bij de zon kwam. De was smolt en Icarus stortte neer in zee (Icarische zee). Icarus is in de loop der tijd symbool gaan staan voor de wens van de mens om te kunnen vliegen net zoals ik nu de wens heb om uit te kunnen stijgen boven mijn zorgen en verdriet.

Schaakpaard 2008

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Dolomiet
Anröchter Grünstein
Duitsland
Van mijn nichtje kreeg ik voor mijn verjaardag een prachtig, rechthoekig stuk Dolomiet met de opdracht er een paard uit te kappen. Het hoofd heb ik schetsmatig en hoekig uitgewerkt, de manen gestileerd. Het paard symboliseert zowel aardse kracht als spirituele macht. Het wordt over de hele wereld hoog aangeslagen en gekoppeld aan de magische kracht van sjamanen.
Dankzij de snelheid van het paard kon de mens in betrekkelijk korte tijd grote afstanden afleggen.
Het transport van goederen werd aanzienlijk vereenvoudigd. Daarom is het paard het eerste totemdier van de beschaving. Zelfs het vermogen van een motor wordt nog steeds in paardenkrachten gemeten. Het berijden van een paard geeft een gevoel van vrijheid. In het schaakspel is een paard is het meest dynamische stuk. Het kan vanuit het centrum de meeste kracht uitoefenen en is vooral sterk in het middenspel. Het paard kan over andere stukken heen springen en alle velden bereiken. Wat betreft mijn cadeau: Anröchter Grünstein, is een kalkhoudend, marmerachtig, sedimentgesteente. Deze grijsgroene steen heeft een zeer fijnkorrelige, compacte samenstelling. Er zitten enkele fossielen in. De zachtgroene kleur en de levendige, bloemachtige structuur is uniek.
De steen is niet uitzonderlijk hard, eerder taai. Niet hoogglans polijstbaar, maar wel vorstbestendig. Na vier jaar in de beeldentuin hebben zich grijsgroene korstmossen op de borst van het schaakpaard genesteld, een prachtige cadeautje van Moeder Natuur!

Kloek met kuiken 2008

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Zeepsteen
Kisii-steen
Kenia
Op 6-6-2008 stapte een van onze dochters, samen met man en twee dochtertjes, in het huwelijksbootje. Ze vormden al ‘n aantal jaren een gezin van vier personen. Hetzelfde getal dat numerologisch, terug te vinden is in hun trouwdatum.
Vier was bij de oude Grieken een heilig getal, omdat dit het eerste kwadraat is. De vier verdubbelt ook de dualiteit van de twee (man - vrouw en twee zusjes). Eveneens staat het symbool voor de vier elementen: water, aarde, vuur en lucht en de vier windrichtingen: noord, oost, zuid, west. Als jaargetal voorspelt vier een periode van gestage vooruitgang, een prettig perspectief aan het begin van een nieuw echtverbond. In dit gezinnetje werden kippen gehouden. Logisch dus dat het huwelijksbeeld een kloek met kuiken werd. Een moederkip geeft haar kennis door aan haar kuikentjes en dat gebeurt zelfs al terwijl de jongen nog in het ei zitten. De spirituele betekenis van kip is, heel toepasselijk voor deze trouwerij, “nieuw begin”. Passend in het interieur van de jongelui, koos ik voor een bijzondere steen. In het westen van het Afrikaanse land Kenia wordt al tientallen jaren door kunstenaars gewerkt met de zgn. Kisii-steen.
Het is een roomwitte, zalmrode of zwarte zeepsteen, die wordt gewonnen in mijnen in het Kisii district in Kenia, vlakbij de Victoria watervallen. De prachtige roestkleuren van de korst, accordeerden prima met de tinten in hun huis.

Gezinnetje 2008

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Donkergroen
Brazilië
Wederom een beeld dat raakt aan de moeder- dochterrelatie, nu omdat mijn dochter haar eerste kind verwachtte. De driehoekige vorm staat voor de verhouding vader- moeder- kind. Numerologisch gezien staat het getal drie voor het kind en voor creëren. Door het getal drie ontstaat er beweging, ritme, iets nieuws, expressie en creatie. Door het samenbrengen van het mannelijke (1) en het vrouwelijke (2) ontstaat nieuw leven, het kind (3). Moeder: symbool van ontvangen en van doorgeven. Zij koestert acht à negen maanden een leven in wording dat meer is dan een fysiek lichaam. Door het dragen van een kind in wording, bereid ze het voor op de energieën van de Aarde.
Door de moeder kan het kind die energieën waarnemen. Nog beschermd door vruchtwater dat alle trillingen dempt, worden ze waargenomen en opgeslagen in het geheugen van het kind. Vader: symboliseert autoriteit, kracht en bescherming. Zijn invloed draagt vooral bij aan de ontwikkeling van taal, nieuwsgierigheid en emotionele stabiliteit. De sociale relatie van vader en kind wordt dikwijls in het licht gezien van het loskomen van het kind uit de moederschoot.
De vader is dan de derde kracht die noodzakelijk is om het kind maatschappelijk rijp te maken. Kind: dat leeft vanuit vreugde, openheid en spontaniteit, dat zich geliefd wil voelen en anderen zonder voorwaarden liefde kan schenken. Dat openstaat voor alle mogelijkheden en leeft in het hier en nu. Manifestatie van de liefde en versmelting van haar ouders.

Bescherming 2008

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Laguna
Borba / Portugal
Sculptuur ter nagedachtenis aan mijn moeder. Troosteres bij het stukvallen van de albatros. Maar vooral een eerbetoon aan de vrouw die mij vol liefde heeft grootgebracht en die mij toeliet in haar bestaan op de momenten dat zij het leven niet meer aankon.
Toen men mij vroeg hoe ik mijn gevoelens betreffende moeder vorm zou willen geven, was het antwoord: ”ik zou haar zo graag willen beschermen” en daarbij sloeg ik mijn armen om mezelf heen en dáár was het beeld! Het was frappant dat ik in die periode een mandala had getekend die dit gebaar eveneens voorstelde.
Met dit concept kon ik aan de slag in marmer. De eerste fase van het beeld bestond uit het uitwerken van de koesterende armbeweging om het kleine, weggedoken figuurtje van moeder heen. Daarna volgde een zoektocht naar en de vormgeving van de essentie van onze moeder- dochterrelatie. De sculptuur heeft een permanente plek in onze beeldentuin, naast de “Duif” van pa.

Albatros 2008

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Bruin / Champagne
Spanje
In de haven van Havana, Cuba, zag ik prachtige albatrossen. Ze stortten zich met een geweldige snoekduik in het water om later, tevreden dobberend op de golven, hun maaltje vis te verteren. In een brok donkerbruine albast trof ik een smalle baan in een lichtere tint aan. Daarin ontdekte ik een snavel van waaruit dit beeld zijn definitieve vorm kon krijgen.
Maar, terwijl ik de vogel aan het polijsten was, sloeg het noodlot toe: het beeld gleed van mijn bok en een stuk van de snavel brak af. Verdrietig legde ik de albatros opzij en pakte een willekeurig ander beeld om het gebeuren te laten bezinken. Maar wat bleek, dit was het object ter nagedachtenis aan mijn moeder dat ik al een hele poos onderhanden had! Nu kon ik het eindelijk voltooien en was zij degene die mij kon troosten.
Toen ik later de spirituele betekenis van albatros opzocht vond ik de volgende, zeer treffende beschrijving. “U bent een idealist en dat zal altijd wel zo blijven. U heeft ook een uitzonderlijke motivatie waardoor u steeds weer de kracht vindt om door te gaan, de draad op te pakken waar u hem even was kwijtgeraakt. Ook nu weer! U koestert hoge aspiratie en een groots plan en stelt veel hoop op iets of iemand. U bent op zoek naar inzicht en antwoorden en veel ervan zult u vinden”.

Opwaarts 2007

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Wit / Transparant
Spanje
Vliegende vogel symboliseert wedergeboorte en de poort naar nieuwe dimensies. Dit beeld is ontstaan na een donkere periode in mijn leven. Ik had behoefte aan licht en ruimte en wilde dat symboliseren door een transparante, ijle vorm uit een zware, lompe knol albast te bevrijden. De knol was net zo breed en lang als nu de hoogte van het beeld is.
Door voorzichtig kappen, raspen en polijsten bleef er een vogel over die zich opricht om het zwerk te gaan verkennen. Ook het getal twee heeft, met name in de vleugels, een belangrijke plek gekregen in het ontwerp. Het staat o.a. voor geestelijke creativiteit, communicatie, tact, loyaliteit, wijsheid, tegengesteldheid, maar ook voor eenheid en elkaar aanvullende krachten als dag en nacht, mannelijk en vrouwelijk. Volgens het principe van yin yang heeft het leven twee kanten in zich. Het yin yang symbool geeft dit het beste weer. De donkere cirkelzijde (yin) symboliseert onder andere vrouwelijkheid, het noorden, aarde en schaduw. Yang staat voor mannelijkheid, het zuiden, hemel en licht. Een ander element in het beeld “Opwaarts” is Thot.
Het is mijn teken in de Egyptische horoscoop, de maangod met het ibishoofd. Thot is verantwoordelijk voor de kennis, taal en het schrift. Karaktereigenschappen die horen bij Thot en die in het beeld terug te vinden zijn: je houd ervan je eigen beperkingen, de waaroms en waarvoors, te overstijgen. Je bent een zoeker naar de waarheid, niet bang om risico's te nemen. Scherpziend en andersdenkend als je bent, zijn je ideeën duidelijk, blaak je van enthousiasme en beschik je over communicatieve vaardigheden. Je veracht middelmatigheid. De kleur van Thot voor vrouwen is wit. De steen bevat varianten in wit en grijs.
Wit vertegenwoordigt voor mij vrijheid en grijs staat voor de volharding om te ontsnappen uit tijden van tegenspoed. Ik heb daarom besloten de ruwe grijze korst een prominent onderdeel van het beeld te laten uitmaken.

Zoekend 2007

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Opaal, blauw
Zimbabwe
Uit mijn werk spreekt een grote verbondenheid met de natuur. Ik zoek de innerlijke werkelijkheid van mens en natuur. De organische contouren van dit beeld weerspiegelen het veranderlijke, het levende, de groeiprocessen. De lineaire vormen staan dichter bij de onveranderlijke, geestelijke wetmatigheden van de materie. Ik streef naar een compacte, ingetogen en verstilde beeldtaal die het karakter van het materiaal respecteert.

Visioen 2007

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Opaal
Zimbabwe
Exact een jaar na het overlijden van mijn laatste ouder besefte ik heel nadrukkelijk, dat met het sterven het leven niet eindigt. Van mijn last bevrijd, kon mijn verdere aardeleven vormgeven. Dat gebeurde ook, in driedimensionale vorm, in dit beeld.
Terwijl ik aan het kappen was ontstond een opening in de steen die me sterk deed denken aan het schilderij van Jeroen Bosch: “Opstijging naar de hemel” waar zielen van de gestorvenen door een tunnel op gaan naar het eeuwige Licht. Ik ben er van overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is totdat onze materiële scheiding verdwijnt. Citaat: “De tijd is verbonden met ritme, met golven en omslagpunten. Er zijn dag- en nacht, zomer- en wintertijden. Alleen in de fysieke wereld loopt de lijn vanuit het verleden door het heden naar de toekomst. In de geestelijke wereld heerst de eeuwigheid. In de zielenwereld bevinden zich alle tijdkwaliteiten. Hier kun je zowel in de toekomst als ook in het verleden zien, de tijd wordt hier tot eeuwigheid, eeuwigheid tot tijd. Zij werkt als ritme op het aardse in”.
Het is vijf jaar later als “Visioen” spontaan doormidden breekt, ik ervaar het als het einde van mijn rouwproces en neem me voor om met de twee stukken iets nieuws te creëren.

Slak 2007

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Schildpad / Opaak
Italië
Slak is een slijmerig diertje dat tergend langzaam beweegt en vaak een huisje op zijn rug heeft. De slak staat symbool voor traagheid en dit wordt vaak als een negatieve eigenschap ervaren. Toch is het tegelijkertijd de kracht van de slak. Hij komt immers altijd waar hij komen wil door rust in zichzelf te vinden en uitgebreid de tijd te nemen om te bedenken waar hij heen wil.
Maar er zijn nog meer positieve symbolische betekenissen die bij slak horen: gelijkmatigheid, empathie en reiniging. Huisjesslakken symboliseren de dodenslaap zij slapen in hun huisje tot de wederopstanding. Bij de Azteken was de slak het gangbare symbool voor de bevruchting, de zwangerschap en de bevalling. Want: "zoals dit dier zijn schelp verlaat, zo wordt de mens geboren uit de schoot van zijn moeder". In de winter graven wijngaardslakken zich in de grond in en sluiten hun huisje af met een laagje kalk. Maar zoals alle leven in de wijngaard omhoogkomt uit de aarde, zo komen slakken in de zomer weer te voorschijn.
Er is voor alles een juiste tijd. Als de omstandigheden ongunstig zijn is het gewoon tijd voor een pas op de plaats. Intuïtief voelt de slak aan wanneer het tijd is om aan de slag te gaan. Zo kreeg ik, na een inactieve periode op beeldhouwgebied, de drang om weer te gaan kappen. Voorzichtig in een wat zachtere steen beginnen daarbij intuïtief de vorm van slak en spiraal combinerend.
De spiraal staat, zeer passend voor mij op dat moment, voor de ontwikkeling van het leven, loslaten en weer herboren worden: de beweging die je maakt in het proces van verdieping. Het was een zeer toepasselijk thema waarmee ik weer kon beginnen.

Pront 2007

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Glashard
China
Pront: de charme van een kwiek, parmantig en rijper lichaam.
Mijn torso’s verwijzen, met een golvende vormentaal, naar een vertrouwd geheel van vrouwelijke contouren. Een wonderwel in elkaar passende puzzel van borsten, buik, rug en dijen zijn steeds terugkerende elementen in mijn antropomorfe sculpturen.
De golvende beweging van “Pront” wordt extra geaccentueerd door het contrast tussen de hoogglans delen en het oergesteente. Haar vrouwelijke vorm is een tevens verwijzing naar “het natuurlijke” of het “levende”.
Het object bevat kleurvarianten in zwart en groen. Zwart vertegenwoordigt voor mij waardigheid maar staat ook voor mysterie, elegantie, rouw en dwaling. In China is zwart de kleur van het noorden, de winter en oude mensen.
Groen is de kleur van de natuur en vernieuwing. Het brengt energie in balans en zorgt voor vrede en harmonie in het leven. Als kleur wordt groen wordt toebedeeld aan de 4de chakra, die van het hart en hoort hij bij de rechterkant van het lichaam. Hierbij staat groen symbool voor beheersing van de Geest, de zorgdragende mens, sociaal gevoel, bewustwording boven het materiële, bescherming, beleefdheid, evenwichtig, gezelligheid, rust, orde, toekomst, natuur, vertrouwen, veiligheid, vrede, warmte en zelfstandigheid.

Feniks 2007

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Rosa Aurora
Borba / Portugal
Feniks: is de creatieve geest van de zon. De thematiek van de Feniks is ook in veel van mijn andere werken terug te vinden. Dit beeld is ontstaan in een donkere periode in mijn leven waarin vogels zich telkens als inspiratiebron aandienden. Ik had behoefte aan spirituele ruimte en wilde vooral het gevoel van vrijheid dat vogels me geven, in steen verbeelden.
De symbolische betekenis van vliegen is de kracht om boven aardse problemen uit te stijgen. Vogels staan voor hoge idealen en boodschappen van ver weg, ook van de doden, waarbij elke vogel ook weer een eigen betekenis of boodschap, in zich herbergt. In de Feniks is ook de rune: “berkana” of “birkana” verwerkt. Dit teken staat voor wedergeboorte, groei, nieuw leven, orde scheppen, opruiming, duidelijkheid en opmaken van de balans. De berkenboom is naamgever aan dit runenteken. De steen bevat kleurvarianten in wit en oranje. Wit vertegenwoordigt voor mij vrijheid en staat ook voor reinheid, zuiverheid, puur zijn, volmaaktheid, verlossing en verlichting.
Oranje is de kleur van vuur, warmte, geborgenheid. Oranje is ook de kleur van aandacht, vitaliteit, beweging, energie, vrolijkheid, warmte, plezier en kracht. Ik heb daarom besloten de ruwe oranje korst een prominent onderdeel van het beeld te laten uitmaken, het is de as waaruit de feniks herrijst om aan zijn nieuwe leven te beginnen.

Vogel 2006

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Aubergine
India
Deze vogel werd gekapt uit het grote brok speksteen waar Isis van af gebroken is. Vogels vertegenwoordigen voor mij, vrijheid, los van zorgen en verdriet, weer tijd voor mezelf, spirituele rijkdom of geestelijke vrijheid ervaren. Het lijkt alsof er een last van mijn schouders is gevallen. Vogels belichamen een veelzijdige symboliek maar het belangrijkste symbool is natuurlijk de lucht.
Er zijn vogels met een levensbevorderende en genezende werking, maar ook met een vernietigende en demonische kracht. Binnen de Keltische mythologie spelen vogels een centrale rol bij gedaanteverwisselingen, die telkens nieuwe of andere vaardigheden toelaten. Als vertegenwoordigers van de andere wereld, veranderen vogels vaak in mensen, die aardse wezen in de andere wereld lokken. Ook hebben vogels een bijzondere band met druïden en dichters. De vogelsjamaan in mij weet: “het is nu de tijd om met de andere werkelijkheid te gaan communiceren, om wijsheid en raad te ontvangen uit bronnen die inspireren, om goed te luisteren naar de stem van mijn intuïtie”.
Paars, in dit geval aubergine, betekent voor mij: evenwicht en spiritualiteit wat een mooie balans is met het thema vogel. In de kleurenleer zegt men dat donkerpaarse tinten als pruim, vijg en aubergine een theatrale, warme en royale sfeer scheppen. Een bijzondere vogel dus.

Isis 2006

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Aubergine
India
Isis ligt aan de oorsprong van heel wat mythen van de mensheid. De betekenis van haar naam is "mythische godin van hemel en natuur". Isis (Grieks) of Aset (Egyptisch) is de naam van één van de belangrijkste godinnen van de Egyptische mythologie, een typische Moedergodin en symbool van vruchtbaarheid.
Diodorus Siculus meldt dat Isis algemeen werd beschouwd als de uitvindster van de landbouw en als zodanig vereerd, maar ook als grote genezeres en arts en verder als degene die de wet van rechtvaardigheid in het land instelde. (De landbouw ontstond ergens in het 10e millennium v.Chr. na de laatste ijstijd). Isis stond bekend als vruchtbaarheidsgodin en als een meesteres van magie, die zelfs Ra om de tuin leidde.
Isis nam mettertijd de aspecten en attributen van meerdere andere godinnen over om die te verenigen in een enkele godheid. Bij de vereniging van het noordelijke Beneden-Egypte en het zuidelijke Opper-Egypte was zij het die ook de identiteit aannam van hemelgodin Nekhbet, de giergodin van Opper-Egypte. Zij draagt op bepaalde afbeeldingen de pruik in de vorm van de opgevouwen vleugels van een gier.
Haar symboliek kwam tot mij in een periode van grote geestelijke en spirituele ontwikkeling. De magie van de zich aldoor vernieuwende aspecten van ons hele wezen, de kansen die we krijgen om steeds opnieuw te beginnen, alles viel op zijn plek toen er van een grote brok speksteen een flinke scherf afspleet waarin op het reeds aangekapte oppervlak een duidelijke verenpruik te herkennen was.

Bizon likt zijn flank 2006

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Noir de Masy / Belgisch zwart marmer
België
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil is de belangrijkste stad in de Vallée de la Vézère in de streek Périgord Noir, departement Dordogne, Frankrijk.
Het plaatsje wordt ook wel de hoofdstad van de prehistorie genoemd, vanwege de vele prehistorische vindplaatsen, grotten en abri's. Toen wij er op vakantie waren werd in het archeologisch museum een speciale expositie gehouden over huishoudelijke, decoratieve voorwerpen uit het paleolithicum (18.000 à 10.000 jaar voor Chr.) Been, bot, steen en gewei dienden als materiaal waarop de Cro-Magnonmens zijn versieringen aanbracht. Op het affiche van de tentoonstelling stond een afbeelding van een bizon die zijn flank likte.
Het voorwerpje was gesneden uit rendierbot, slechts 10 centimeter groot en zeer realistisch gesneden. Ik was er zeer door getroffen en nam het daarom als uitgangspunt voor dit beeld.

Levensmand 2006

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Rosa Aurora
Borba / Portugal
Toen mijn zoon ging trouwen kregen we het dringende verzoek geen oubollige acties te ondernemen. Als plagerijtje kwamen we toch met een zogenaamde “ABC mand” op de proppen, niet gevuld met voedsel maar met dit beeld. Wij wilden een “blijvend” cadeau schenken dat hen dagelijks zou herinneren aan alle goede wensen die over hen zijn uitgestort. Dit beeld symboliseert voor mij hun relatie, met haar ups en downs, maar vooral de glanzende toekomst. Het uitgangspunt is (hoe kan het ook anders?) Yin en Yang, het eeuwige dualisme dat juist daardóór eenheid wordt. Het beeld heeft een solide basis, hierin kan het huwelijk zich goed wortelen, het is de kracht van eenwording.
Je herkent gebogen, zachte lijnen en harde, scherpe kanten, die ieder voor zich spreken. De zachte, elegante, fragiele vorm stelt vrouw voor. De stoere, brede kant die zich beschermend over haar heen buigt is de man. Een halve maan symboliseert het verschil in achtergrond, de twee culturen waaruit zij voortkomen, maar het is ook juist het vlak waarop ze samenkomen in àlles wat gemeenschappelijk is. De lemniscaat, die bovenop ligt, is een wiskundig begrip dat in de esoterie symbool staat voor eeuwige stroming, de eeuwige liefde. Het is het teken van lagere en hogere spirituele krachten en symboliseert het evenwicht tussen èn het ineengrijpen van geest en materie - balans. Hij heeft de vorm van een liggende acht. Dit cijfer staat in de getallenleer symbool voor harmonie, totaliteit en volkomenheid. Het getal is structurerend en herstructurerend en staat voor recht en rechtvaardigheid.
Wanneer je lemniscatisch denkt betekent dit dat je tegenstellingen insluit ipv uit, dat je ze ziet als de noodzakelijk polen van een geheel, dat je weet dat het kwaliteiten zijn die elkaar nodig hebben (de een kan niet zonder de ander) en dat je ze in dialoog moet brengen zodat de kwaliteit van het midden méér vorm kan krijgen.

Verlangen 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Springstone
Zimbabwe
Niet denken maar doen! Tussen dwarrelend poeder en wegspringende scherfjes geniet ik van wat er onder mijn handen ontstaat. Intuïtief beeldhouwen is een werkwijze waarin de uiteindelijke vorm groeit uit direct contact tussen materie en gevoel. Al werkend ontdek ik het oermateriaal steen, dikke korstlagen worden afgepeld, de steen is nog maar de helft van wat hij eerst was.
Al kappend bekruipt mij een verlangen, ongrijpbaar, waarnaar, naar wat? Verlangen impliceert iets 'hogers' iets dat ons hele wezen in de ban houdt, een roep die we moeten volgen, omdat deze lijkt te appelleren aan iets dat altijd al in ons aanwezig was.
Soms kan een gebeurtenis, een ontmoeting, een geboorte, ons hele leven doen oplichten en ons op het spoor zetten van een hoger doel, ook al houdt dat in dat we ons leven danig op zijn kop moeten zetten. Voorlopig is het mijn verlangen om al mijn gedachten, dromen, ideeën om te zetten in sculpturen. Te beginnen bij dit beeld dat ik “verlangen” noem.

Zon 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Opaal
Zimbabwe
Dit beeld is ontstaan als derde van een beeldencyclus der drie elementen:”zon, wind en regen”. De zon is overal ter wereld een symbool voor vrolijkheid, succes, vitaliteit, levenskracht, levendigheid, vreugde, begrip, warmte, liefde, groei en roem. In spirituele zin wordt de zon wel in verband gebracht met: ‘worden als een kind’, zich steeds opnieuw verjongen, ‘nieuw leven’, kracht van de kinderlijke onschuld, authentieke zuiverheid, verlichting, spirituele kracht, inzicht (intelligentie). Als psychologisch archetype staat de zon voor het tevoorschijn komen van het positieve ego, nu verrijkt door de reis in de psychische diepten van de maan. De spirituele boodschap van de zon is ‘terug naar de oerbron’. In de meeste tradities wordt de zon aanbeden als een oppergod of gezien als een belangrijke manifestatie van het goddelijke.
Dat is al af te lezen aan de 'eretitels' die eraan gegeven worden: 'Hoogste kosmische macht', 'alziende godheid', 'godsopenbaring', 'hart van de kosmos', 'centrum van al wat bestaat', 'intelligentie van de wereld', 'licht van onze ogen', 'oog van de wereld', 'licht dat het duister verdrijft', 'onoverwinnelijke', 'heerlijkheid', 'gerechtigheid', 'koninklijke macht' enz. enz. Als lichtbron in de duisternis symboliseert hij kennis, intellect en waarheid. Als warmtebron vertegenwoordigt hij vitaliteit, hartstocht, moed en eeuwig vernieuwende jeugd. Als het meest stralende hemelobject is de zon embleem van koninklijke waardigheid en keizerlijke pracht. De zon vertegenwoordigt in de meeste tradities het mannelijke principe, maar was in Duitsland en Japan en bij veel stammen in de Keltische wereld, Afrika, Amerika, Oceanië en Nieuw Zeeland vrouwelijk. In China was de zon een keizerlijk yang-embleem, maar werd in het pantheon van de Chinese goden nooit als oppermachtig beschouwd.
De meest uitvoerige zonneculten waren die in Peru, Mexico en Egypte. Omdat de Inca’s veronderstelden dat zij kinderen van de zon waren, werd de Peruviaanse zonnegod in menselijke vorm afgebeeld met een gouden schijfvormig gezicht. In de Egyptische zonnemythologie is er sprake van de zonnebark die elke nacht door de gevaarlijke onderwereld trekt, voordat hij triomfantelijk elke morgen uit de bek van een slang oprijst. In een kluchtige behandeling van dit thema verbergt de Japanse zonnegodin Amatarusu zichzelf in een grot en moet met een list worden bespeeld om weer tevoorschijn te komen. De zon wordt ook wel gezien als de zoon van de oppergod of als symbool van zijn manifestatie of liefde. In Griekenland was de zon het oog van Zeus, in Scandinavië dat van Odin, in Iran van Ahura Mazda (of Ormuzd), in India van Varuna en in de Arabische wereld het oog van Allah of Mohammed.
De zon was het licht van de Boeddha, van de grote geest onder de indianen in Noord Amerika, van God de Vader in het christendom. Christus nam de plaats in van Mithras in het Romeinse keizerrijk als wederopstandingsymbool.

Wind 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Opaal
Zimbabwe
Paulo Coelho: "Gooi je vleugels in de wind!" Dit beeld is ontstaan als tweede van een beeldencyclus der drie elementen:”zon, wind en regen”. Beweging, vleugels, (gebeds)molens en het getal 3 waren associaties die me inspireerden tot de vormentaal van dit beeld. Het uitgangspunt was nogal triviaal: de plastic windmolentjes waarmee ik als kind langs de vloedlijn van de zee rende………De vleugels symboliseren o.a. vrijheid, overwinning, beweging, en gedachten. De molen is het uitgesproken symbool van het leven.
En in de Griekse oudheid was het getal drie het toppunt van volmaaktheid: "Omne trinium perfectum", “elk drievoud is volmaakt”. Wind lijkt weliswaar onzichtbaar maar manifesteert zich nadrukkelijk door zijn daden. We zien hem in het buigende riet en horen hem ruisen in de bomen. Wind is spanning en ontspanning, dynamisch en ontembaar. Wind gaat zijn eigen gang en kent géén beperkingen. Wind is een universeel thema.
Overal wordt hij (net als zijn manifestatie adem) gezien als het begin van de schepping. In de Christelijke traditie blaast God zijn adem in de mens, in het Hebreeuws en Arabisch kom je het woord “ruach” of “rouh” tegen wat wind, adem en geest kan betekenen. Bij de (Navajo) Indianen schenkt de wind het leven niet alleen aan mensen, dieren en planten, maar zelfs aan de bergen en het water. In alle tradities heeft het Zelf, Geest of Spirit de betekenis van “wind”. Latijn: Spiritus - wind, Grieks: Pneuma - wind en in het Sanskriet betekent Brahma Chaitanya, wind van God. De naam Yaweh, in de Joodse traditie, komt van de stam HWY en dit betekent eveneens wind. In diverse culturen vinden we wind als essentieel symbool of spiritueel vervoermiddel terug.
De wind is het Tibetaanse symbool voor vitale energie en voorspoed van de mens. Door gebedsvlaggen op hoge plaatsen te hangen kan de wind de wensen en gebeden hemelwaarts voeren. In het Boeddhisme gaat, door het ronddraaien van een gebedsmolen, een spreuk of gebed óp in de wind. In Indonesië is de mythische vogel Garoeda symbool van het element wind, van de kleur groen en bereikbare wijsheid.

Regen 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Opaal
Zimbabwe
Water laat het oude achter en opent een nieuwe toekomst. Dit beeld is ontstaan als derde onderdeel van een beeldencyclus der drie elementen:”zon, wind en regen”. Uit een lompe, vormeloze, watergroene steen met vage contouren van een grote waterdruppel, ben ik verschillende druppels en jin-yangvormen gaan kappen. De grote holte staat voor de oerkracht van enorme regenmassa’s die zich in kolkende rivieren van de bergen naar beneden storten. Zodoende ketels en gaten uitslijpend in rotsige rivieroevers.
De symboliek van regen en dus water, is voor mij een duellistisch oerfenomeen. Aan de ene kant is het een levensbrengende energie en anderzijds de grote vernietiger. De essentie van water is dat telkens het oude wordt achtergelaten en een nieuwe toekomst wordt geopend. Het element water brengt altijd dingen in beweging, verandert voortdurend en zorgt, op het spirituele vlak, voor het ontstaan van idealen en dromen. Water is een verenigend element. Water omringt zonder onderscheid en biedt veiligheid aan al het leven. Zwevend in water als embryo, zee als bakermat van alle leven, regen als loutering en brenger van nieuwe vruchtbaarheid; in dit element zijn alle schepsels met elkaar verbonden.
Water, een ongedifferentieerde massa, vertegenwoordigt de oneindigheid van het mogelijke, bevat de kiem van alle kiemen. Water staat ook symbool voor wijsheid, omdat het door alle hindernissen heen vloeit.

Waanzinnige maan 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Albast
Opaak
Italië
Vaak is witte albast transparant, maar dit stuk was volkomen ondoorschijnend. Deze steen presenteerde zich zoals het ontstaansproces van ons universum. Haar rand zat vol met klei en modder, de vorm riep een oergevoel bij me op en als thema verrees als vanzelf de maan. Net als aan de zon is aan de maan van oudsher symbolische betekenis toegekend. De maancyclus heeft sinds mensenheugenis symbool gestaan voor de tijdmeting en haar schijngestalten werden verder geprojecteerd op alle grotere cyclussen in de natuur en zelfs op het ontstaan en vergaan van de hele kosmos.
De vier fasen van de maan (nieuwe-, wassende-, volle- en wanende maan) vormen een prachtig symbolisch beeld van alle processen van groei en ontwikkeling. Toen ik de term “wanende maan” las was de titel direct gevonden.

Clanship 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Bleek grijsgroen geaderd / zacht
Brazilië
Mijn ouders bezaten vroeger een motorjacht de “Clanship” genaamd. De naam verwijst naar het onderlinge gevoel van verbondenheid onder een stamhoofd. Het gaat verder dan het begrip familie en is gebaseerd op een meer energetisch systeem van solidariteit en saamhorigheid als geslacht. Destijds was mijn vader het uitgesproken clanhoofd.
Na zijn overlijden werd mijn moeder de mater familias. Zij, die altijd op de achtergrond gebleven was werd nu het middelpunt van ons gezin. Ik heb haar rol middels dit beeld willen eren.

Vughtlucht 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Springstone
Zimbabwe
Toen mijn dochter en haar vriend een huis gingen bouwen in Vught kwam al snel de vraag of ik een beeld kon maken om hun tuin aan te kleden. Omdat ik al een aardige collectie had gekapt en ik meestal aan meerdere beelden tegelijk werk, hadden ze voorbeelden te over en konden ze zich een idee vormen wat voor een sculptuur ze graag zagen.
Hun beeld werd gecomponeerd door de steensoort van het ene beeld te combineren met opening in een ander. Voor de rest was ik vrij om te maken wat ik wilde en zo groeide dit plastiek vanuit de lege ruimte van het gat. Verder kon ik me door de vorm van de steen laten inspireren, concepten loslaten en mezelf en het jonge stel, laten verrassen. Het werd voor mij ook een herbeleving van de ontwikkeling van mijn dochter. De band tussen kinderen en moeders is immers een van de meest unieke en complexe menselijke relaties en deze verbondenheid heeft een enorme invloed op hun levens.
Dit beeldhouwwerk raakt aan vertrouwen en onze onvoorwaardelijke liefde, strijd en verzoening. Ik ben dankbaar dat ik dit mocht creëren, het is een kostbaar kleinood.

Torso 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Thassos
Griekenland
Omdat ik zuiver intuïtief beeldhouw heb ik geen enkele affiniteit met gezaagde blokken en het werken vanuit een vooropgezet idee. Toch wil ik de mezelf de ervaring niet ontzeggen en ga de dubbele uitdaging aan om vanuit een rechthoekig blok marmer een torso te kappen. Het Thassos marmer is een prachtige steen om aan deze uitdagingen vorm te geven. Het is een van de witste marmersoorten ter wereld, enigszins doorschijnend met een sneeuwwitte ondergrond en af en toe nog blekere partikels.
Als uitzondering op de regel komen in mijn steen ook nog vage banden duifgrijs voor. Het marmer is heel gewillig en laat zich prima vormen tot een parmantige torso. Het beeld prijkt nu op de balie van een fitnesscentrum.

Golfslag 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Eretria Red
Turkije
De prachtige rode kleur van deze steen was het eerste wat me opviel. Bij nadere beschouwing bleek dat ik wel bijzonder materiaal in handen had want eigenlijk mag deze steensoort geen marmer genoemd worden.
Officieel is het een rode kalksteen met witte aders uit het Trias. Langs breukzones in de aardkorst kan door wrijving gesteente verbrokkelen. Door cementatie kunnen deze brokstukken daarna weer samenkitten waardoor breccie ontstaat. Deze kalksteen wordt ook wel breukbreccie (fault breccia) of tektonische breccie genoemd. En dit natuurproduct mocht ik gaan bewerken, wat nog een hele klus bleek te zijn want er zaten nogal wat scheuren in.
Om de barsten heen kappend ontstond een spel van golven waarin ik me, als kind van de zee, volledig kon verliezen. De vormen kwamen als vanzelf en luisterend naar het lied van de zee in de steen, ervoer ik iets van oneindigheid. Helaas is het beeld door de vorst gebarsten. Een stuk heeft als sokkel een nieuwe bestemming gevonden. De “hoofdmoot” wacht nog op een herbewerking.

Mossel 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Opaal, blauw
Zimbabwe
Het thema voor dit beeld is leven, liefde en vruchtbaarheid. De vorm is een mossel.
Schelpen, dus ook mosselen staan al eeuwen symbool voor het gekozen thema. Het zijn niet alleen voorwerpen maar ook delen van levende wezens, het uitwendige skelet van weekdieren. Zeeschelp, mossel en oester (Yin, vrouwelijk) hebben deel aan de magische krachten van de baarmoeder. In hen verblijven en werken de scheppende krachten, die als een onuitputtelijke bron uit elk zinnebeeld van het vrouwelijke beginsel bloeien.
Schelpen staan symbool voor zulke belangrijke aspecten van het leven als geboorte, seksualiteit en dood. En schelpen en parels symboliseren ook de wateren en de maan. De gelijkenis van de tweekleppige schelp met de vulva speelt een grote rol in deze symboliek.
Droomuitleg: zie je een open mossel, dan leer je in het werkelijke leven langzaam om anderen toe te laten en je echte Ik te laten zien. Er is een grote verscheidenheid aan goden en godinnen van de zee. Poseidon /Neptunus, de Nereïden, Asjerat, Aegir, Njörd en Ran en Llyr zijn enkele voorbeelden. Voor aan hen gewijde rituelen zijn schelpen een goed symbool.
Dat schelpen ook water symboliseren moge duidelijk zijn.
De kleur blauw van de steen bekrachtigt zowel het onderwerp als de symboliek van het water.

Menneke 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Rosa Portugallo
Estremoz / Portugal
Elke steen spreekt haar eigen taal en door je intuïtie te volgen kun je die taal leren verstaan. Ik werd door deze massieve, vormloze, onaantrekkelijke brok marmer uitgedaagd om een thema te kiezen dat bij ons beiden paste. Mijn aanvankelijke weerstand verdween toen ik merkte dat ik ook dit brokje natuur kon modelleren.
Tijdens dit proces ging ik ook confrontaties met weerstanden in mijn dagelijkse leven op dat moment, aan en leerde die beter hanteren. Omdat ik me niet van te voren al op een eindresultaat had vastlegt, was er tijd genoeg om de vorm te laten rijpen. Dit is een werkwijze waarin de uiteindelijke vorm ontstaat uit een direct contact tussen materie en gevoel. Mijn benadering was associatief, de vorm van de steen een leidraad.
Deze combinatie resulteerde in een tevreden “menneke” die, met zijn handen op de rug, mijn opstandigheid, verdriet en zorgen transformeerde, me troostte en weer energie verschafte.

Gargouille 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Kalksteen
Portland kalk
Dorset / Engeland
Mijn zoon trakteerde me voor mijn verjaardag op een trip naar een steenhouwer met wie hij recentelijk had kennis gemaakt. De verrassing was extra groot toen ik daar twee stenen mocht uitkiezen. Ik viel als een blok voor een bijzonder deels voorgevormd, stuk witte zandhoudende kalksteen. Toen me verteld werd dat de steen oorspronkelijk bedoeld was voor de restauratie van een luchtboog op de Sint Jan, was het thema al bepaald: het werd een gargouille, zo kon het stuk toch nog enigszins aan zijn eigenlijke bestemming invulling geven.
Een gargouille of waterspuwer vormt de uitmonding van een goot of waterbekken. Deze sculpturen -vaak een sinistere voorstelling van duivels, monsters of roofvogels- dienden als regenwaterafvoer. Gargouilles werden reeds in de oudheid toegepast maar worden meestal geassocieerd met gotische kathedralen. In mijn waterspuwer heb ik de voorgeslepen zijkant gehandhaafd en aan de rechterzijde gekopieerd. Het waterbekken aan de bovenkant mondt uit in een opengesperde bek waarboven een monsterlijke neus en uitpuilende ogen.
Parodiërend op de hoorntjes van de duivel heb ik aan weerskanten ramshoorns aangebracht. Op de achterzijde, in reliëf uitgekapt, een schematisch labyrint zoals je die vaak in kathedralen vindt. Het is een kruisingsvrij, slingerend pad, dat de loper via een aantal wendingen naar het centrum voert en weer terug naar buiten. Op de weg naar binnen laat je los wat je achter je wilt laten en op de weg naar buiten overweeg je nog eens wat je onderweg gevonden hebt.

Duel 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Wit met grijze aders
Afrika
Van een kennisje kreeg ik een stukje Afrikaanse marmer. Eigenlijk te klein voor mij maar uitdagend genoeg voor een experiment: “Tot hoever laat deze brosse steen zich kappen?”. Het antwoord kwam toen ik al aan de afwerking begon. De bovenkant wilde ik boucharderen om het thema “duel” te benadrukken. Het werd een echt duel toen de steen in 2 stukken uiteenviel.

Dolfijn 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Speksteen
Bleekgroen grijsgroen / zacht
China
In mijn universum als beeldhouwer speelt de natuur een grote rol. Mijn beelden staan op de grens van abstract en figuratief. Zo ontstond deze dolfijn in mijn verbeelding, niet naar de realiteit. Alleen dat wat wezenlijk is, het gestroomlijnde lijf, heb ik weergegeven. Sommige delen van de steen heb ik onberoerd gelaten en gebruikt als contrastrijk onderdeel van het beeldje.
Na een aantal beelden in hardere steensoorten te hebben gekapt, wilde ik ervaren wat zachte steen met me zou doen. Ik miste weliswaar het fysiek zwaardere handwerk, maar kon me toch verliezen in het rustgevende raspen. De zachtheid en het vettige van de speksteen bezorgde me een troostrijke sensatie.

Dageraad 2005

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Rosa Aurora
Borba / Portugal
Marmer is een van de bijzondere steensoorten waarin ik als beeldhouwer graag werk. Het biedt weerstand en geeft zich niet al te makkelijk gewonnen. Na een intiem proces van voortdurende wisselwerking tussen de steen en mijzelf, ontstaat uiteindelijk een definitieve vorm. Het idee en de naam voor dit beeld kwamen spontaan in mijn hoofd op toen ik deze steen in handen kreeg. Een fragiele, oranjekleurige streep èn de variantnaam van dit marmer, deden me denken aan morgenrood.
En omdat ik het een grote uitdaging vind om grenzen te verleggen en dàt te doen wat in steen eigenlijk niet mogelijk lijkt te zijn, nam ik die oranje band als uitgangspunt voor de zonnestralen die uit de onderliggende lagen vrij gemaakt wilden worden.

Lijfelijk 2004

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Springstone
Zimbabwe
Dit beeld is het tweelingzusje van “Lijfje”, eveneens ontstaan uit het stuk springstone waaruit ik eigenlijk een bizon had willen kappen. Het moge duidelijk zijn dat mijn beeldtaal het midden houdt tussen organische en lineaire vormen. In dit object komt het lineaire aspect subtiel naar voren in de vage inkeping die een overgang van buik naar lies suggereert.
Het organische herkent men in alles dat in dit beeld ronding heeft. De essentie van lijfelijkheid heb ik door middel van een minimale vormgeving trachten op te roepen.

Duif 2004

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Marmer
Serpa green
Portugal
Toen ik deze steen zag wist ik: “dit wordt een beeld voor mijn vader!” een heel klein puntje leek namelijk net een snavel. En omdat pa na zijn dood terug wilde keren als duif, was het kristalhelder dat ik deze vogel zou kappen. Of mijn vader wist dat voor de Slaven de ziel bij de dood over ging in een duif, weet ik niet maar deze symboliek spreekt mij in ieder geval enorm aan.
Hoewel je de duif de hele dag door hoort zingen, lijkt het bij de dageraad en in de avondschemering duidelijker te zijn. Dit zijn 'overgangs-' of 'schemer momenten' - een periode waarin de sluiers tussen het stoffelijke en geestelijke, het verleden en de toekomst eventjes dunner zijn. Na het overlijden van pa worden overal met duiven geconfronteerd, zo is ie nog altijd even bij ons.

Lijfje 2004

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Springstone
Zimbabwe
Mijn torso’s verwijzen, met een golvende vormentaal, naar een vertrouwd geheel van vrouwelijke contouren. Een wonderwel in elkaar passende puzzel van borsten, buik, rug en dijen zijn steeds terugkerende elementen in mijn antropomorfe sculpturen.
De golvende beweging van “Lijfje” wordt extra geaccentueerd door het contrast tussen de glooiende delen en de scherpe belijning. Haar vrouwelijke vorm is een tevens verwijzing naar “het natuurlijke” of het “levende”. Uit de springstones die ik had aangeschaft pakte ik een stuk waar een stoere bizon in leek te huizen. Helaas vertoonde de steen een gebrek dat vaker bij deze soort voorkomt; verborgen onder de korst, grote barsten. Het zouden dus 2 beelden worden: “Lijfje” en “Lijfelijk”.

Inka 2004

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Steatiet / Zeepsteen
Zimbabwe
In de steatiet zat een prachtige turkooizen vlek, precies waar de grote Inka neus zich uit de steen wilde laten bevrijden. In veel legendes in de Andes verandert de held als hij zijn daad heeft volbracht in steen, waar hij dan blijft als bewijs dat hij ooit heeft bestaan in de werkelijke wereld. Mijn Inka is voor mij de levende herinnering aan een vorig leven bij de Quechua indianen in Peru.

Ingetogen 2004

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Springstone
Zimbabwe
Het werken in springstone was me goed bevallen dus kocht ik een aantal van deze stenen. Een van de stukken had een prachtige welving waarin ik direct de rug en heup van een bedeesd jong meisje herkende. Een goudkleurige ader benadrukt de ingetogen houding. Vanuit mijn gevoel ben ik de steen gaan bewerken, waarbij drie verschillende oppervlaktestructuren ontstonden.

IJsbeermoeder met jong 2003

Steensoort:
Variant:
Herkomst:
Bijzonderheden:
Serpentijn
Springstone
Zimbabwe
Omdat manlief Rob gek is op beren heb ik mijn eerste beeldhouwwerk in natuursteen, voor hem gekapt. Ik zoek graag de confrontatie, vandaar de keuze voor zwarte springstone. Volkomen intuïtief heb ik de vorm van deze steen gevolgd en alleen de uitgesproken ijsbeervormen geaccentueerd. Uit een dikke bult kwam plotseling het jong naar voren.